Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

Barbora Flegelová

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byla žákyní ZŠ Jana Ámose Komenského v Novém Strašecí.
 • Studuje angličtinu a francouzštinu.
 • Účastnila se několika kurzů zaměřených na kresbu a malbu, věnuje se také animované tvorbě.
 • Mezi její koníčky patří sociologie a filozofie.
 • Ze sportů ji baví především volejbal a lyžování, má ráda deskové hry.
 • Vybrala si studium oboru Marketingová komunikace na Vysoké škole finanční a správní.
 • V budoucnu by ráda zkombinovala svůj dosavadní obor se studiem animované tvorby.

Zobrazit celý profil

David Výboch

 • Narozen v Nymburku.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byl žákem ZŠ Jana Ámose Komenského v Novém Strašecí.
 • Získal certifikát TIE a IELTS z anglického jazyka. Dále se věnuje francouzštině.
 • Byl členem studentské rady.
 • Mezi jeho koníčky patří filmování, produkce a psaní filmové kritiky. Hraje rád fotbal, zajímá ho spojení psychologie a sportu.
 • Vyhrál soutěž Allons en France 2009, kde předvedl vlastní rapovou píseň (složil hudbu, napsal si vlastní text ve francouzštině a nahrál klip).
 • Vybral si studium na University of Abertay Dundee, obor Sport and Psychology. Na své studium získal finanční podporu od Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).

Zobrazit celý profil

Dessislava Tatcheva

 • Narozena v Sofii (Bulharsko).
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2006 studovala na pražském osmiletém gymnáziu Buďánka.
 • Získala certifikáty TIE a CAE z anglického jazyka, aktivně se věnuje francouzštině, španělštině a ruštině. Každoročně skládá zkoušky ze svého rodného jazyka – bulharštiny.
 • Podílela se na organizování mnoha školních akcí i různých mezinárodních mítinků.
 • Mezi její koníčky patří rétorika, ekonomie, zajímají ji otázky globalizace. Hraje volejbal, tenis, squash a badminton.
 • Pravidelně publikovala ve školním časopise.
 • Byla přijata na všechny univerzity své volby. Vybrala si studium na University of Exeter, obor Business and Management. Její studium v zahraničí významně finančně podpořila Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).
 • V budoucnu by ráda úspěšně absolvovala studijní program ve Velké Británii.

Zobrazit celý profil

Jakub Plesník

 • Narozen v Aši.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studoval na Gymnáziu a střední odborné škole v Aši.
 • Z cizích jazyků si vybral studium angličtiny a španělštiny.
 • Účastnil se letních táborů jako organizátor a vedoucí.
 • Mezi jeho koníčky patří práce na počítači, sport (především florbal), biologie a rád pracuje se zvířaty.
 • Vybral si studium oboru Syntéza léčiv na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické.
 • V budoucnu by rád působil v oboru, kde bude moci využít své znalosti z biologie a chemie.

Zobrazit celý profil

Jaroslav Čech

 • Narozen v Kolíně.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byl žákem ZŠ Nový Knín.
 • Výbornou znalost anglického jazyka potvrdil získáním certifikátů PET a IELTS.
 • Mezi jeho koníčky patří kouzelnické umění, ve kterém dosáhl nesporných kvalit a úspěchů. K nim patří např. angažmá v Prague Magic Circle.
 • K dalším jeho hobby patří i obor, který momentálně studuje, a tím jsou dějiny. Je jimi fascinován, protože věří, že historie je všude kolem nás.
 • Ve volném čase se věnuje florbalu, fotbalu a basketbalu, zpívá ve sboru a hraje v kapele.
 • Vybral si studium ve Velké Británii na Bath Spa University, obor History, s finanční podporou Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).
 • V budoucnu by se rád věnoval oboru historie a svým koníčkům.

Zobrazit celý profil

Jiří Bobek

 • Narozen v Ústí nad Labem.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byl žákem ZŠ Libouchec.
 • Účastnil se mnoha florbalových turnajů. S týmem Open Gate, který později vedl jako jeho kapitán, školu úspěšně reprezentoval.
 • K jeho dalším koníčkům patří košíková a kopaná.
 • Po složení maturitní zkoušky se dále věnuje studiu jazyků a přípravě na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu.
 • V budoucnu by rád pracoval jako lékař.

Zobrazit celý profil

Jolana Venenyová

 • Narozena v Karviné.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studovala na Gymnáziu Karviná.
 • Získala certifikáty TIE, PET a FCE z anglického jazyka. Věnuje se němčině a španělštině. Absolvovala měsíční jazykový pobyt ve Velké Británii.
 • Mezi její koníčky patří dobrovolnictví, florbal (reprezentace ve školním týmu) a především politika na mezinárodní úrovni.
 • Vybrala si studium na University of Dundee, obor International Relations and Politics. V magisterském studiu pokračuje na University of Oxford. Na své studium v zahraničí získala příspěvek od Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).
 • V budoucnu by ráda působila v oblasti mezinárodní politiky.

Zobrazit celý profil

Kateřina Hejtmánková

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byla žákyní ZŠ Chaplinovo náměstí v Praze.
 • Získala certifikát TIE z angličtiny, účastnila se několika kurzů angličtiny v zahraničí a aktivně se věnuje také španělštině.
 • Mezi její koníčky patří grafika, kresba a loutkové divadlo. Podílela se na tvoření kulis na školní představení, malovala obrazy do školních aukcí, jejichž výtěžek putoval na dobročinné účely.
 • Pravidelně navštěvuje kurzy malby a přednášky o dějinách umění.
 • Vybrala si studium na Univerzitě Jana Ámose Komenského obor Scénická a mediální studia.
 • V budoucnu by se ráda věnovala oboru spojeným s uměním.

Zobrazit celý profil

Klára Tučková

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studovala na Gymnáziu Nad Alejí v Praze.
 • Získala certifikáty TIE, PET, FCE a IELTS z anglického jazyka. Dále se věnovala studiu francouzštiny.
 • Účastnila se mnohých výstav a přednášek o výtvarném umění a architektuře.
 • Mezi její koníčky patří skauting, kterému se věnuje řadu let, v současné době jako instruktorka. Jejím největším hobby je architektura.
 • Byla podmínečně přijata na několik univerzit v zahraničí, rozhodla se ale zůstat v České republice a studovat na ČVUT Fakultu architektury, obor Architektura a urbanismus.
 • V budoucnu by se ráda stala úspěšnou architektkou.

Zobrazit celý profil

Lukáš Růžička

 • Narozen v Hořovicích.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byl žákem ZŠ Broumy.
 • Školní rok 2008/2009 strávil na zahraničním studijním pobytu na Jourdanton High School v USA, kde obdržel americký středoškolský diplom a ocenění „Nejlepší student školy“.
 • Získal certifikáty TIE a IELTS z anglického jazyka, aktivně se také věnoval francouzštině, ale i španělštině.
 • Za svoji práci v komunitě získal Ocenění ředitele školy za mimořádný přínos komunitě Open Gate.
 • Účastnil se University Scholastic League, kde obhájil v matematice 2. místo.
 • Mezi jeho koníčky patří ekonomie a management, francouzština a sport.
 • Byl přijat na všechny univerzity své volby. Vybral si studium na University of Lancaster, obor European Management s francouzštinou. Studium mu umožnila finanční pomoc od Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).
 • V budoucnu by se rád prosadil v oblasti managementu.

Zobrazit celý profil

Marcel Neuberger

 • Narozen ve Slaném.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byl žákem 7. ZŠ Kladno.
 • Získal certifikát TIE z anglického jazyka.
 • Mezi jeho koníčky patří počítačová grafika, webový design a sport, především posilování a plavání.
 • Rád čte klasickou beletrii a paměti.
 • Vybral si studium oboru Justiční úředník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
 • V budoucnu by se rád prosadil ve svém oboru a současně se věnoval svým zájmům.

Zobrazit celý profil

Marek Svoboda

 • Narozen v Hodoníně.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studoval na Gymnáziu Zlín, Lesní Čtvrť.
 • Získal certifikáty TIE, FCE a TOEFL z anglického jazyka.
 • V roce 2009 strávil několik týdnů na přípravném semináři „Columbia University Summer Camp“. Účast na něm a hodnotící certifikát mu dopomohly k přijetí na univerzitu.
 • Dosáhl vynikajících výsledků v SAT testech ověřujících studijní předpoklady.
 • Byl dlouhodobým členem studentské rady.
 • Úspěšně se zúčastnil Matematické olympiády. Jedním z jeho největších úspěchů je získání stříbrného a zlatého certifikátu v Senior Maths Challange.
 • Mezi jeho koníčky patří debatování v soutěžích (během kterých skvěle reprezentoval OG), biologie, psychologie a hra na bubny.
 • Vybral si studium na Columbia University, což je jedna z osmi nejprestižnějších amerických univerzit seskupených do tzv. Ivy League, obor General studies. Do budoucna by se rád specializoval na psychiatrii.
 • Jeho studium podpořila Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation) v nejvyšší možné výši.
 • V budoucnu by rád pracoval jako psychiatr s psychologickou akreditací.

Zobrazit celý profil

Markéta Tučková

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studovala na Gymnáziu Nad Alejí v Praze.
 • Získala certifikát CAE z anglického jazyka. Aktivně se věnovala také němčině.
 • Účastnila se opakovaně Olympiády v českém jazyce, kde v okresním kole obsadila postupovou pozici.
 • Mezi její koníčky patří žurnalistika, bohemistika a sledování médií.
 • Zajímají ji sociologické studie.
 • Dlouhodobě se věnuje skautingu, kde působí jako instruktorka.
 • Vybrala si studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dva zcela odlišné obory: Filologie – Bohemistika a Sociologie.

Zobrazit celý profil

Michael Moravec

 • Narozen v Pardubicích.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byl žákem ZŠ Chvaletice.
 • Získal certifikát TIE v anglickém jazyce.
 • Účastnil se UK Senior Mathematical Challenge, kde získal v roce 2009 bronzový certifikát. Je držitelem bronzového certifikátu Duke of Edinburgh Award.
 • Podařilo se mu v celostátním kole zeměpisné soutěže obsadit 2. místo.
 • Mezi jeho koníčky patří kromě počítačů a jejich programování také šachy a fyzika.
 • Nyní studuje na Unicorn College v Praze, obor Informační technologie.
 • V budoucnu by se rád prosadil v oboru výpočetní techniky.

Zobrazit celý profil

Michaela Morávková

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byla žačkou ZŠ Nad Přehradou v Praze.
 • Školní rok 2008/2009 strávila na zahraničním studijním pobytu v La Serna High School v Kanadě.
 • Získala certifikáty TIE a PET z angličtiny. Mezi její koníčky patří studium angličtiny, zajímá se o biologii a lékařství.
 • Vybrala si studium oboru Biochemie a biotechnologie na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické.
 • V budoucnu by ráda působila v těchto nebo příbuzných oborech.

Zobrazit celý profil

Ondřej Sitta

 • Narozen v Šumperku.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studoval na soukromém Gymnáziu Jaroslava Seiferta v Praze.
 • Získal certifikát IELTS v anglickém jazyce, aktivně se věnoval také němčině.
 • Účastnil se mnoha školních akcí – florbalových turnajů, práce ve školní kavárně, vedl kroužek stolního tenisu. Věnoval se také divadlu, hře na kytaru a klavír.
 • Mezi jeho koníčky patří různé druhy sportu, např. běh, tenis, fotbal, ale také ekonomie.
 • Vyniká v organizování různých soutěží a festivalů, což mnohokrát potvrdil během studia na Open Gate.
 • Byl přijat na všechny univerzity své volby. Vybral si studium na University of Exeter, obor Management with Leadership. Jeho studium významně finančně podpořila Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).
 • V budoucnu by se rád podílel na vzdělávání mládeže.

Zobrazit celý profil

Petra Pacoňová

 • Narozena v Nymburku.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byla žačkou ZŠ Liběšice.
 • Na Open Gate studovala angličtinu a němčinu a ve svém volném čase se věnovala ještě ruštině.
 • Účastnila se jazykového pobytu v Londýně.
 • Mezi její koníčky patří dobrovolnictví. Pravidelně dochází pomáhat do Ústavu sociální péče.
 • Baví ji biologie, zajímá se o lékařství.
 • Vybrala si studium Veřejné správy na Vysoké škole finanční a správní.

Zobrazit celý profil

Romana Kašparová

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byla žákyní ZŠ T. Šobra v Písku.
 • Získala certifikáty TIE a TOEFL z anglického jazyka.
 • Je držitelkou bronzového a stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh's Award.
 • Za svoji mimoškolní činnost a pomoc komunitě získala Ocenění ředitele školy za mimořádný přínos komunitě Open Gate.
 • Mezi její koníčky patří cizí jazyky, hlavně angličtina a španělština, ale věnuje se také ruštině.
 • Baví ji zpěv a tanec, v poslední době se aktivně věnuje břišním tancům.
 • Je nadaná na sport, zajímá ji kresba a malba.
 • Ve volném čase se věnuje studiu mezinárodních vztahů, sociologie a genderovým studiím.
 • Vybrala si studium ve Velké Británii na University of Chester, obor Sociology with Spanish. Její studium financuje Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).
 • V budoucnu by ráda využila znalost jazyků a současně působila v oboru sociologie.

Zobrazit celý profil

Sarah Tomášková

 • Narozena v Ostrově nad Ohří.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byla žačkou ZŠ Špitálská v Praze.
 • Na Open Gate se věnovala angličtině a francouzštině. Současně se zdokonalovala ve slovenštině, která je jejím druhým mateřským jazykem.
 • Účastnila se divadelního, keramického a výtvarného kroužku.
 • Mezi její koníčky patří psychologie, ekonomie, historie, četba a sport.
 • Ráda navštěvuje koncerty a divadelní představení.
 • Po složení maturitní zkoušky se rozhodla strávit rok v zahraničí, v rodinné firmě v Kanadě. Poté by ráda pokračovala ve studiu.
 • V budoucnu by se ráda věnovala některému z následujících oborů – ekonomie, business nebo management.

Zobrazit celý profil

Tereza Vildová

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byla žačkou ZŠ Novoborská v Praze.
 • Získala certifikáty FCE z anglického jazyka a DELE ze španělského jazyka.
 • Byla členkou studentské rady, spoluorganizovala The Blue Van Festival.
 • Pravidelně reprezentovala ve školní plavecké soutěži.
 • Mezi její koníčky patří plavání, gymnastika a atletika. Věnuje se tanci, hře na kytaru a dramatickému kroužku.
 • Vybrala si studium na University of Brighton, Economics and Finance. Její studium je částečně financuje Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).

Zobrazit celý profil

Viktor Brejcha

 • Narozen v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 byl žákem ZŠ Gutova v Praze.
 • Získal bronzový certifikát The Duke of Edinburgh's Award.
 • Mezi jeho nepřeberné množství koníčků patří hra na klavír, jíž se věnuje pravidelně.
 • Využil každou příležitost, aby mohl zajistit technickou podporu akcí konaných v areálu Open Gate.
 • Sportem číslo jedna je pro něj florbal, byl asistentem kapitána OG týmu.
 • Ke svým největším úspěchům řadí výhru v mezinárodní výtvarné soutěži a následné umístění jeho práce v Tate Modern Gallery of London a spolupráci s architektem Janem Malcem.
 • Nyní studuje Fakultu architektury ČVUT, obor Architektura a urbanismus.
 • V budoucnu by se rád podílel na navrhování lodí.

Zobrazit celý profil

Vojtěch Baštýř

 • Narozen v Písku.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studoval na Gymnáziu Milevsko.
 • V průběhu studia získal certifikáty FCE a IELTS z anglického jazyka.
 • Úspěšně se účastnil debatních soutěží a podařilo se mu kvalifikovat až do národního týmu.
 • Byl aktivním členem studentské rady.
 • Mezi jeho koníčky patří florbal, ale zálibu našel i ve fotbalu či kickboxu. Ve volném čase se věnuje ekonomii a managementu.
 • Získal podmínečné přijetí od všech zvolených univerzit ve Velké Británii, vybral si studium oboru Management na University of St Andrews za laskavého přispění Nadace Educa (později Nadace The Kellner Family Foundation).
 • V budoucnu by rád pracoval v oboru Public Relations.

Zobrazit celý profil

Werner Bernatík

 • Narozen v Třinci.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2009 studoval na Gymnáziu Český Těšín.
 • Podílel se na technické podpoře mnoha školních akcí.
 • Mezi jeho koníčky patří plavání, ve kterém získal řadu ocenění na mezinárodní úrovni. V současnosti se věnuje hře na bubny.
 • Jeho největší vášní je programování na počítači.
 • Obdržel podmínečné přijetí od všech zvolených univerzit ve Velké Británii, nakonec se ale rozhodl pro studium oboru Aplikovaná informatika na Vysoké škole ekonomické v Praze.
 • V budoucnu by rád vyvíjel nové počítačové programy.

Zobrazit celý profil

Zuzana Matiášová

 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem na Open Gate v roce 2005 studovala na Gymnáziu Českolipská v Praze.
 • Získala certifikáty PET, FCE a CAE z anglického jazyka.
 • Účastnila se matematických soutěží, kde mezi její největší úspěchy patří opakovaný zisk bronzového certifikátu v UK Senior Mathematical Challenge.
 • Nevynechala ani příležitost k účasti na Olympiádě v českém jazyce, kde obsadila 1. místo v krajském kole a 5. místo v celostátním kole.
 • Mezi její koníčky patří bohemistika a matematika. Vyniká také v cizích jazycích, hlavně angličtině a francouzštině.
 • Velmi ráda tancuje, sportuje a věnuje se hudbě.
 • Vybrala si studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Matematika a informatika.
 • Ráda by studovala také bohemistiku na Filozofické fakultě.

Zobrazit celý profil