Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

Barbora Adlerová

Barbora Adlerová
 • Narodila se v Moravských Prusech.
 • Do Open Gate přišla ze Základní školy Vyškov.
 • Dva roky vedla v Open Gate školní studentskou kavárnu.
 • Podílela se na mnoha dobrovolnických projektech v České republice i v zahraničí – pomáhala organizovat Veletrh neziskových organizací (Forum 2000), Český Banát aneb Cestou k lidem (Hnutí Brontosaurus),
 • Letní školu rozvojové spolupráce pro SŠ (ARPOK) nebo příměstský tábor pro opuštěné děti v ukrajinském Mukačevu (ADRA).
 • Studium na Open Gate zakončila maturitní zkouškou a mezinárodní maturitou IB, v obou dosáhla vynikajících výsledků.
 • Studuje sociologii na University of Warwick (Velká Británie), získala grant od Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Barbora Sommersová

Barbora Sommersová
 • Narodila se v Chrudimi.
 • Do Open Gate přišla v roce 2008 ze ZŠ Chrudim Dr. Jana Malíka.
 • Byla členkou studentské rady Open Gate.
 • Mezi její koníčky patří různé druhy sportů, hlavně běh. Open Gate reprezentovala na mezinárodních běžeckých závodech.
 • Studium na Open Gate zakončila maturitní zkouškou a mezinárodní maturitou IB.
 • Byla přijata na několik univerzit ve Velké Británii, prozatím se ale rozhodla studium odložit a rok chce pracovat v zahraničí a cestovat.
 • V budoucnu by se ráda věnovala oboru souvisejícímu s uměním.

Zobrazit celý profil

Ema Kulová

Ema Kulová
 • Narodila se v Praze.
 • Do Open Gate přestoupila v roce 2009 z Gymnázia Nad Alejí v Praze.
 • Aktivně se účastnila debatních soutěží.
 • K jejím koníčkům patří plavání a jízda na koni. Ve volném čase se ráda setkává s novými lidmi nebo se učí vietnamsky.
 • Studium na Open Gate zakončila maturitní zkouškou a IB certifikátem z historie, anglického a francouzského jazyka.
 • Získala podmínečné přijetí na University of Central Lancashire a na
 • University of Manchester. Po ukončení střední školy si naplánovala roční pauzu, kdy chce cestovat a pracovat v zahraničí.
 • V budoucnu by ráda studovala vietnamštinu nebo čínštinu a později si v tomto oboru našla i uplatnění.

Zobrazit celý profil

Jáchym Hořejš

Jáchym Hořejš
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přestoupil v roce 2005 z Gymnázia Jaroslava Seiferta v Praze.
 • Získal mezinárodní certifikáty TIE a IELTS z anglického jazyka.
 • Mezi jeho koníčky patří florbal, hudba (hrál na violoncello, kytaru a bicí) a zpěv, cestování a poznávání nových lidí.
 • Studium na Open Gate zakončil maturitní zkouškou a IB certifikátem z anglického jazyka a historie.
 • Studuje práva na University of Kent ve Velké Británii.

Zobrazit celý profil

Jan Brskovský

Jan Brskovský
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přišel z pražské FZŠ Brdičkova se specializací na volejbal.
 • Během studia na Open Gate získal ocenění ředitele školy za dobrovolnickou činnost.
 • Ve volném čase se věnuje různým sportovním aktivitám.
 • Studium na Open Gate zakončil maturitní zkouškou a IB certifikátem z anglického a španělského jazyka.
 • Po dokončení gymnázia sbírá zkušenosti na ročním pobytu ve
 • Španělsku. Poté by rád pokračoval ve studiu na vysoké škole.

Zobrazit celý profil

Kateřina Bošková

Kateřina Bošková
 • Narodila se v Karlových Varech.
 • Před příchodem do Open Gate rok navštěvovala přírodovědné lyceum na
 • Střední odborné škole pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově.
 • V roce 2008 absolvovala výměnný pobyt ve Švédsku.
 • Ve svém volném čase se věnuje především samostudiu psychologie, jízdě na koni, plavání a běhu.
 • Studium na Open Gate úspěšně zakončila maturitní zkouškou.
 • Studuje psychologii na University of New York in Prague, získala grant od Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Marie Salomonová

Marie Salomonová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate studovala na Deutsche Schule Prag.
 • Získala Goethe-Zertifikat Deutsch úrovně B2 a FCE zkoušku z angličtiny.
 • V létě 2010 se účastnila Mid-IB Summer Course na University of Cambridge ve Velké Británii.
 • Podílela se na organizaci školního filmového festivalu OGDoubleF.
 • Navštěvovala studentskou stáž Akademie věd ČR a přednášky z cyklu „Pokroky v biologii“ na Karlově univerzitě.
 • Mezi její koníčky patří biologie, poezie francouzských prokletých básníků a hra scrabble. Aktivně také bojuje proti společenskému stigmatu psychických chorob.
 • Studium na Open Gate zakončila maturitní zkouškou a mezinárodní maturitou IB, v obou dosáhla výborných výsledků.
 • Studuje obor Neuroscience with Pharmacology na University of
 • Nottingham ve Velké Británii.
 • V budoucnu by se ráda uplatnila v medicínských oborech, ať už ve výzkumu léků nebo jako lékařka.

Zobrazit celý profil

Martin Kalábek

Martin Kalábek
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přišel ze ZŠ Uhelný trh v Praze se specializací na matematiku a výpočetní techniku.
 • Získal ocenění ředitele školy za přínos komunitě.
 • Pomáhal vydávat školní časopis OG Chronicle.
 • Je držitelem bronzového a stříbrného certifikátu Duke of Edinburgh Award.
 • K jeho největším zájmům patří programování a počítačový design.
 • Vedle toho se věnuje fotografování a volejbalu.
 • Studium na Open Gate zakončil maturitní zkouškou a IB certifikátem z anglického jazyka a matematiky.
 • Byl přijat na několik univerzit ve Velké Británii, ale rozhodl se zůstat v České republice a studovat marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

Zobrazit celý profil

Michaela Nováková

Michaela Nováková
 • Narodila se v Opavě.
 • Do Open Gate přišla v roce 2007 ze ZŠ T. G. Masaryka Opava.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu Duke of Edinburgh Award.
 • Mezi její koníčky patří zpěv a tanec, aktivně se věnuje latinsko-americkým tancům, hře na kytaru a různým sportům.
 • Studium na Open Gate úspěšně zakončila maturitní zkouškou.
 • Studuje na European University Barcelona, obor Leisure and Tourism Management.

Zobrazit celý profil

Michal Smetana

Michal Smetana
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 z pražské ZŠ generála Františka Fajtla DFC.
 • Získal certifikáty PET, TIE a FCE z anglického jazyka.
 • Účastnil se matematických soutěží a obdržel bronzový certifikát v UK Maths Challenge.
 • Zúčastnil se mnoha školních akcí (fotbalových a florbalových turnajů, plaveckých soutěží) a také pomáhal s jejich organizací.
 • Mezi jeho koníčky patří především auta, fitness, fotbal, florbal, ale také hudba a překládání textů.
 • Studium na Open Gate zakončil maturitní zkouškou a mezinárodní maturitou IB.
 • Byl přijat na několik univerzit ve Velké Británii, ale rozhodl se zůstat v České republice a studovat na Unicorn College v Praze.

Zobrazit celý profil

Nora Irlingová

Nora Irlingová
 • Narodila se ve Slaném.
 • Do Open Gate přišla ze Základní školy Zlonice, kde se šestkrát po sobě stala nejlepší žákyní. V hudební soutěži na této ZŠ získala první místo ve hře na flétnu.
 • Za aktivní činnost v komunitě Open Gate obdržela ocenění ředitele školy.
 • Věnuje se výtvarnému umění, hudbě a tanci. Jednu ze svých maleb věnovala do školní aukce, jejíž výtěžek putoval na pomoc dětem.
 • Studium na Open Gate zakončila maturitní zkouškou a IB certifikátem z anglického jazyka.
 • Studuje obor Mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě Praha s finanční podporou Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Šimon Podhajský

Šimon Podhajský
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přestoupil v roce 2009 z Gymnázia Nad Alejí v Praze.
 • Stal se mistrem světa v on-line debatování, vicemistrem Evropy, byl členem českého národního debatního týmu a také historicky jediného týmu, který v jednom roce vyhrál českou i anglickou větev Debatní ligy.
 • Byl jedním z trenérů debatního klubu Open Gate.
 • Účastnil se domácích i zahraničních Modelů OSN i NATO.
 • Získal plné skóre v amerických přijímacích testech SAT, podobně jako certifikát CAE a Goethe-Zertifikat Deutsch úrovně B2.
 • Rád hraje scrabble, florbal a na kytaru, v zimě lyžuje a podniká výlety do severských oblastí.
 • Studium na Open Gate zakončil maturitní zkouškou a mezinárodní maturitou IB, v obou dosáhl vynikajících výsledků.
 • Studuje na Yale University v USA, získal finanční podporu od Nadace
 • The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Tomáš Chvátal

Tomáš Chvátal
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přestoupil v roce 2005 z Gymnázia Chodovická v Praze - Horních Počernicích.
 • Získal mezinárodní certifikát TIE z anglického jazyka, věnuje se také italštině. Obdržel stříbrný certifikát z mezinárodní matematické soutěže Math Challenge.
 • Účastnil se pražského studentského Modelu OSN.
 • Má rád nejrůznější sporty od fotbalu a florbalu až po canyoning a paragliding.
 • Studium na Open Gate zakončil maturitní zkouškou a mezinárodní maturitou IB, v obou dosáhl vynikajících výsledků.
 • Studuje na Aston University ve Velké Británii, obor Finance.

Zobrazit celý profil

Václav Soukup

Václav Soukup
 • Narodil se v Plzni.
 • Do Open Gate přestoupil v roce 2005 z Církevního gymnázia Plzeň.
 • Úspěšně se účastnil matematických soutěží, získal bronzový a stříbrný certifikát v Senior Maths Challenge.
 • Jeho největší zálibou je akademické debatování, zúčastnil se bezpočtu turnajů u nás i v zahraničí, je členem národního týmu a mistrem světa v on-line debatování.
 • Mezi jeho další koníčky patří hra na kytaru, má rád hudbu, filmy a literaturu. Věnuje se programování a tvorbě webových stránek.
 • Studium na Open Gate zakončil maturitní zkouškou a mezinárodní maturitou IB, v obou dosáhl výborných výsledků.
 • Byl přijat na několik univerzit ve Velké Británii, ve studiu se ale rozhodl pokračovat v České republice na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole ekonomické v Praze.

Zobrazit celý profil