Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

Anna-Marie Ševčíková

Anna-Marie Ševčíková
 • Narodila se v Praze.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 z Veselé školy – církevní základní a základní umělecké školy v Praze.
 • Účastnila se Pythagoriády, debatování, setkání studentských rad a především mnoha dobročinných akcí v rámci práce pro komunitu.
 • Několik let byla členkou i předsedkyní studentské rady.
 • Mezi její koníčky patří fotografie, design a učení se cizím jazykům. Ve volném čase se věnuje hlavně svým přátelům a organizaci kulturních akcí pro LGBT komunitu.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Photography na Norwich University College of the Arts.
 • V budoucnu by ráda pracovala v oboru reklamy a fotografie.

Zobrazit celý profil

Beatriz Gonzálezová

Beatriz Gonzálezová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2011 studovala v Sedberghu, malém městečku v Cumbrii ve Velké Británii.
 • Získala certifikáty IGCSE s 8 A a 2 A-levels, obojí z anglického jazyka.
 • Během studia na Open Gate se věnovala hře na kytaru a učila angličtinu na základní škole.
 • Byla členkou recyklačního týmu Open Gate.
 • Mezi její koníčky patří hlavně cestování; má ráda procházky, deskové hry a karty. Často čte, hlavně knihy v angličtině.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB.
 • Studuje obor Events Management na University of the West of Scotland.
 • V budoucnu by se ráda věnovala psychologii a pracovala s dětmi. Je pro ni velmi důležité, aby během své budoucí kariéry mohla cestovat a věnovat se dobrovolnictví.

Zobrazit celý profil

Filip Chalupa

Filip Chalupa
 • Narodil se v Sokolově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2008 studoval na Gymnáziu Cheb.
 • Získal zlatý certifikát v Intermediate Mathematical Challenge a bronzový certifikát v Senior Mathematical Challenge. Účastnil se několika debatních soutěží a matematických olympiád.
 • Je držitelem bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu mezinárodní ceny The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byl členem studentské rady.
 • Mezi jeho koníčky patří programování a stolní tenis. Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny, fyziky a matematiky a českou maturitou.
 • Studuje Fakultu informačních technologií na ČVUT v Praze.
 • V budoucnu by se chtěl zaměřit na softwarové inženýrství nebo informační technologie.

Zobrazit celý profil

Jakub Musil

Jakub Musil
 • Narodil se v Uherském Hradišti.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod.
 • Byl členem studentské rady, vytvořil její současné logo.
 • Podílel se na organizaci sedmi ročníků filmového festivalu OGDoubleF, přitom čtyřikrát vykonával funkci uměleckého ředitele.
 • Veřejně prezentoval svá videa v prostorách Národní galerie a Fakulty výtvarných umění VUT.
 • Mezi jeho největší koníčky patří studium jazyků a výtvarné umění. Ve volném čase dále píše poezii, mapuje britskou televizní tvorbu a světovou kinematografii.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB (získal 44 bodů) a českou maturitou.
 • Studuje obor Celtic and Linguistics na University of Edinburgh, za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád působil na akademické půdě jako badatel či pedagog a zároveň zůstal činným na poli umění.

Zobrazit celý profil

Jiří Vebr

Jiří Vebr
 • Narodil se v Chebu.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ Cheb.
 • Organizoval řadu sportovních akcí a akcí pro žáky základní školy Open Gate.
 • Mezi jeho největší koníčky patří sport a programování.
 • Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Computer Science na University of Edinburgh.

Zobrazit celý profil

Kristýna Hříbalová

Kristýna Hříbalová
 • Narodila se v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2008 studovala na Gymnáziu Kladno.
 • Získala certifikát DELF z francouzštiny; je držitelkou zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se sportovních soutěží a mnoha výměnných zahraničních pobytů, navštívila například Francii a Indii.
 • Byla členkou studentské rady a vedla studentskou kavárnu.
 • Mezi její koníčky patří procházky v přírodě a péče o zvířata. Hraje basketbal a florbal.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB (získala 40 bodů) a českou maturitou.
 • Studuje obor Economics na University of York. Na univerzitě ve Velké Británii studuje za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda pracovala jako řídící letového provozu.

Zobrazit celý profil

Libor Mysliveček

Libor Mysliveček
 • Narodil se v Čáslavi.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 studoval na Gymnáziu a SOŠPg Čáslav.
 • Účastnil se dvouleté vědecké stáže v rámci programu „Otevřená věda“ v Akademii věd ČR.
 • Zúčastnil se letních akademických kurzů v Nových Hradech zaměřených na biofyziku, kde vyhrál 1. místo v soutěži o nejlepší středoškolský projekt.
 • V roce 2011 získal na letním programu „The Oxford Tradition“ akademické vyznamenání v rámci předmětu Medical Science.
 • S finanční pomocí Nadace The Kellner Family Foundation se zúčastnil nemocniční praxe ve městě Jodhpur v Indii. Pravidelně navštěvoval pacienty na spinální rehabilitační jednotce ve Fakultní nemocnici v Motole.
 • Poslední tři roky působil v Open Gate jako laboratorní asistent.
 • Mezi jeho největší koníčky patří molekulární biologie a fyziologie člověka. Ve volném čase se věnuje také florbalu, fitness, četbě a hře na kytaru.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB (získal 40 bodů) a českou maturitou.
 • Studuje obor Medicine na University of Bristol.

Zobrazit celý profil

Nikol Chadimová

Nikol Chadimová
 • Narodila se v Jihlavě.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 ze ZŠ Batelov.
 • Úspěšně absolvovala všechny tři úrovně mezinárodní ceny The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se politologických konferencí a simulací Evropského parlamentu.
 • Šest let byla členkou studentské rady (z toho rok předsedkyní a dva roky místopředsedkyní).
 • Od dětství se věnuje jezdectví a péči o koně. V budoucnu by chtěla vlastnit stáj zaměřenou především na chov koní a drezuru.
 • Za práci pro komunitu školy a vynikající studijní výsledky získala několikrát ocenění ředitele školy.
 • Dva roky se podílela na vedení studentské kavárny.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Export-Oriented Management na Fachhochschule Krems, University of Applied Sciences v Rakousku.

Zobrazit celý profil

Nikola Jaškeová

Nikola Jaškeová
 • Narodila se v Zábřehu.
 • Do Open Gate přišla ze ZŠ Ústí nad Labem.
 • Vedla kroužek hip hopu v Open Gate a v taneční škole v Říčanech.
 • Mezi její koníčky patří tanec a poslech hudby.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikátem z angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje obor Management destinace cestovního ruchu na Vysoké škole hotelové v Praze za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Nikola Marková

Nikola Marková
 • Narodila se v Novém Jičíně.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 ze ZŠ Budišov nad Budišovkou.
 • Věnovala se práci ve školní kavárně a dobrovolnictví.
 • Mezi její koníčky patří tanec, zpěv a sport, zejména kickbox.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje psychologii na University of Glasgow, za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Pavel Nicolas Samčenko

Pavel Nicolas Samčenko
 • Narodil se v Hradci Králové.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ Pardubice.
 • Účastnil se hlavně sportovních klání, a to v plavání, atletice a snowboardingu, ve kterých se několikrát umístil na medailových pozicích.

Byl členem florbalového týmu Open Gate a vedl akrobatický kroužek.

 • Mezi jeho koníčky patří cestování, četba, florbal, ale i extrémní sporty jako snowboarding, dále lyžování a cyklistika.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny, ekonomie a historie a českou maturitou.
 • Studuje obor Hospodářská politika na vysoké škole CEVRO Institut v Praze.
 • V budoucnu by rád podnikal nebo působil jako finančník.

Zobrazit celý profil

Petr Vecko

Petr Vecko
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ Chabařovická v Praze.
 • Mezi jeho koníčky patří poslech hudby, tvorba instrumentálních podkladů pro moderní hudbu, ekonomie a sestavování modelů – obzvlášť konstrukce miniatur motorových vozidel a plavidel.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikátem z angličtiny a českou maturitou.
 • Prozatím se rozhodl ve studiu nepokračovat a věnovat se pracovním závazkům.

Zobrazit celý profil

Roman Vuchtrl

Roman Vuchtrl
 • Narodil se v Praze.
 • Do Open Gate přišel v roce 2005 ze ZŠ Vrané nad Vltavou.
 • Školu reprezentoval ve florbalových turnajích, plaveckých štafetách a dalších sportovních aktivitách.
 • Byl členem organizačních týmů pro akce pořádané školou a také ragbyového týmu SK Babice, kde působil jako asistent trenéra.
 • Mezi jeho největší koníčky patří florbal, fotbal, kickbox, ragby a ping-pong. Jeho velikou vášní je také divadlo.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny, ekonomie a historie a českou maturitou.
 • Studuje obor Hospodářská politika na vysoké škole CEVRO Institut v Praze.

Zobrazit celý profil

Sára Lukešová

Sára Lukešová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 studovala na Masarykově klasickém gymnáziu v Říčanech.
 • Byla členkou recyklačního týmu Open Gate a pomáhala ve školní knihovně.
 • Účastnila se studentského výměnného pobytu v Indii.
 • Mezi její koníčky patří vytváření rodokmenu, focení, čtení, cestování, plavání a péče o rhodéského ridgebacka Joshe. Ve volném čase se věnuje rodině a přátelům.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze.

Zobrazit celý profil

Tereza Navrátilová

Tereza Navrátilová
 • Narodila se v Ostravě.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 ze ZŠ Budišov nad Budišovkou.
 • Mezi její koníčky patří poslech hudby, meditace a četba. Ve volném čase se věnuje také přátelům.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikátem z angličtiny a českou maturitou.
 • Prozatím se rozhodla ve studiu nepokračovat a věnovat se cestování.
 • V budoucnu by ráda pracovala jako dobrovolník v rozvojových zemích.

Zobrazit celý profil

Zdeněk Kutil

Zdeněk Kutil
 • Narodil se ve Vimperku.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2011 studoval na gymnáziu ve Vimperku.
 • Účastnil se matematických a fyzikálních olympiád, ve kterých se pravidelně umisťoval na předních místech v kraji, dále Matematického klokana a jeho anglické obdoby Senior Mathematical Challenge, v níž obdržel zlatý certifikát. Mezi jeho největší úspěchy patří 8. místo v celorepublikovém klání Logické olympiády.
 • Jeho největším koníčkem je sport, především bojová umění a fotbal. Ve volném čase doučoval studenty Open Gate matematiku a fyziku.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB (získal 42 bodů) a českou maturitou.
 • Studuje obor Economics na University College London.

Zobrazit celý profil

Zuzana Leopoldová

Zuzana Leopoldová
 • Narodila se ve Slaném.
 • Do Open Gate přišla v roce 2005 ze ZŠ Slaný.
 • Získala certifikáty TIE z angličtiny a certifikát ze španělštiny na úrovni B2.
 • Účastnila se debatních soutěží a reprezentovala školu na sportovních akcích v plavání a atletice.
 • Byla členkou studentské rady, pracovala ve studentské kavárně a asistovala při výuce španělštiny na základní škole Open Gate.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu mezinárodní ceny The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Mezi její koníčky patří četba, hra na klarinet a saxofon, běh a cestování. Ve volném čase se dále zdokonaluje v cizích jazycích a zajímá se o umění.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor European Social and Political Studies se zaměřením na mezinárodní právo, španělštinu a arabštinu na University College London, za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil