Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

Alinuur Hassan

Alinuur Hassan
 • Narodil se v Merce, Somálsko.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2012 studoval na Gymnáziu Příbram.
 • Účastnil se Science Symposia, kde dvakrát zvítězil, a olympiády v anglickém jazyce, ve které vyhrál 3. místo.
 • Mezi jeho koníčky patří filmy, knihy, dobrodružství. Ve volném čase se věnuje hraní fotbalu a jeho sledování.

 • Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB.
 • Studuje obor General Medicine na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval jako lékař.

Zobrazit celý profil

Andrea Mikulandová

Andrea Mikulandová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2012 studovala na Bournemouth Collegiate School ve Velké Británii, kde úspěšně složila GCSE zkoušky.
 • Získala stříbrný certifikát ze Senior Mathematical Challenge a stříbrný certifikát The Duke of Edinburgh's Award.
 • Účastnila se debatních turnajů a olympiád z českého jazyka a matematiky.
 • Pomáhala ve školní knihovně, v družině základní školy Open Gate a také během letního tábora základní školy.
 • Mezi její koníčky patří jóga, hra na klavír, četba, návštěva divadel a koncertů vážné hudby. Ve volném čase ráda peče, tráví čas s rodinou a v přírodě.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje Joint Degree of Mathematics and Philosophy within Natural Sciences na Durham University ve Velké Británii.
 • V budoucnu by se ráda věnovala vědecké kariéře.

Zobrazit celý profil

Eva Eöllősová

Eva Eöllősová
 • Narodila se v Klatovech.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 studovala na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech.
 • Získala bronzový, stříbrný a zlatý certifikát The Duke of Edinburgh's Award.
 • Účastnila se řady sportovních olympiád, závodů dračích lodí, závodně se věnovala lyžování.
 • Největším úspěchem bylo vítězství ve 4. ročníku lyžařského a snowboardového závodu ve slalomu pražských mezinárodních a spřátelených škol v kategorii lyže - ženy.
 • Byla členkou studentské rady.
 • Mezi její koníčky patří sport, především tenis a lyžování.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Zobrazit celý profil

Eva Vaňková

Eva Vaňková
 • Narodila se v Hradci Králové.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2007 studovala na Gymnáziu a SOŠ Jilemnice.
 • byla členkou týmu školní kavárny.
 • Mezi její koníčky patří severská mytologie a šperkařství.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny a historie a českou maturitou.
 • Studuje obor Zlatník a klenotník na SOŠ Podkovářská v Praze.
 • V budoucnu by si ráda otevřela vlastní zlatnictví.

Zobrazit celý profil

Ivana Blašková

Ivana Blašková
 • Narodila se v Nových Zámcích na Slovensku.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 studovala na Gymnáziu - Gimnáziu Štúrovo.
 • Navštěvovala výtvarnou výchovu na ZUŠ, účastnila se dlouhodobého semináře Dějiny výtvarného umění a architektury a výstavy v Kokpit kafé v rámci projektu Živé město.
 • Získala ocenění National Literary Award for Young Writers.
 • V rámci práce pro komunitu vyučovala angličtinu v ZŠ Mirošovice.
 • Je členkou The Duke of Edinburgh´s Alumni Club.
 • Mezi její koníčky patří jízda na koni, literatura, fotografování, mytologie a legendy.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Art History & Film na University of Kent ve Velké Británii.
 • V budoucnu by se ráda věnovala malířství a filmu.

Zobrazit celý profil

Ján Michalčák

Ján Michalčák
 • Narodil se v Chebu.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2007 navštěvoval Gymnázium a Obchodní akademii Stříbro.
 • Opakovaně získal Ocenění ředitele školy za vynikající akademické výsledky a Ocenění ředitele školy za mimořádnou pomoc v rámci community service.
 • S výborným prospěchem absolvoval kurz německého jazyka v pražském Goethe Institutu.
 • Byl vybrán na studijní pobyt v americkém Civic Leadership Institute, jenž je součástí prestižního Center for Talented Youth.
 • Pravidelně se účastnil jak tuzemských, tak mezinárodních debatních soutěží, v nichž několikrát získal ocenění za nejlepšího mluvčího; byl členem českého národního debatního týmu.
 • Několikrát se účastnil Pražského studentského summitu, kde byl jmenován nejlepším nováčkem ročníku a jeho delegace získala ocenění nejlepší delegace ročníku.
 • Účastnil se olympiád v českém jazyce, matematických soutěží Pythagoriáda a Matematický klokan.
 • Byl členem studentské rady, redakční rady trojjazyčného školního časopisu OG Notes a přispíval do anglického školního časopisu OG Chronicle.
 • Mezi jeho koníčky patří četba, cestování a posezení s rodinou a přáteli. Ve volném čase navštěvuje posilovnu, sleduje dění na politické scéně a rád pasivně sportuje.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Politics and East European Studies na University College London ve Velké Británii za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation a Nadace Zdeňka Bakaly.
 • V budoucnu by rád pokračoval ve studiu němčiny a zaměřil se také na byznys.

Zobrazit celý profil

Jiří Jízdný

Jiří Jízdný
 • Narodil se v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2012 studoval na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně. Ve druhém ročníku studoval půl roku v námořní škole Admiral Farragut Academy ve státě Florida, USA.
 • Získal certifikát IELTS z anglického jazyka.
 • V Open Gate se zúčastnil řady sportovních akcí, hlavně florbalových turnajů a závodů v plavání.

 • Mezi jeho koníčky patří florbal, automobilové závody a fitness.
 • Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor International Hospitality Management na Ecole hôtelière de Lausanne ve Švýcarsku.
 • V budoucnu by si rád založil vlastní firmu.

Zobrazit celý profil

Lucie Krumpholcová

Lucie Krumpholcová
 • Narodila se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 navštěvovala ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova v Neratovicích.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byla členkou redakce trojjazyčného školního časopisu OG Notes.
 • Ve volném čase se věnuje sportu, především plavání a běhu. Často se účastnila všech typů školou organizovaných sportovních závodů, ve kterých získala řadu ocenění.
 • Mezi její největší sportovní úspěchy patří 1. místo v soutěži Běh o pohár starosty města Neratovice v roce 2012 a 5. místo v Mistrovství České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu v témže roce.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny, francouzštiny, biologie a českou maturitou.
 • Studuje obor Chemie a materiály ve forenzní analýze na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Zobrazit celý profil

Lukáš Chalupa

Lukáš Chalupa
 • Narodil se v Sokolově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2008 studoval na Gymnáziu Cheb.
 • Získal stříbrné certifikáty v Intermediate Mathematical Challenge a Senior Mathematical Challenge. Účastnil se několika matematických olympiád.
 • Je držitelem bronzového certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.

 • Mezi jeho koníčky patří florbal, stolní tenis, fotbal, šachy a matematika.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z matematiky, fyziky a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje obor Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by se rád věnoval programování a tvorbě webových stránek a aplikací.

Zobrazit celý profil

Martin Svoboda

Martin Svoboda
 • Narodil se v Karlových Varech.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 navštěvoval Lingua Universal, soukromou základní školu v Litoměřicích.
 • Získal bronzový a stříbrný certifikát v Senior Mathematical Challenge a bronzový, stříbrný a zlatý certifikát The Duke of Edinburgh's Award.
 • Pravidelně se účastnil středoškolské debaty v roli rozhodčího. Na svém kontě má desítky klání v debatních soutěžích.
 • Ve volném čase se věnuje programování, sebevzdělávání v oblasti informačních technologií, rád čte sci-­fi, fantasy i jinou literaturu. Rád poslouchá hudbu, nejčastěji indie rock.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny a španělštiny a českou maturitou.
 • Studuje obor Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.
 • V budoucnu by rád pracoval jako programátor.

Zobrazit celý profil

Michal Vinárek

Michal Vinárek
 • Narodil se v Písku.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 navštěvoval ZŠ J. K. Tyla Písek.
 • Získal bronzový certifikát v Intermediate Mathematical Challenge a dva roky po sobě stříbrný certifikát v Senior Mathematical Challenge.
 • Dále se účastnil soutěží Matematický klokan a FyzIQ, byl členem Debatní ligy a zúčastnil se také Modelu OSN.
 • Byl členem redakce trojjazyčného školního časopisu OG Notes.
 • Mezi jeho koníčky patří hra na piano, zpěv, ale hlavně programování, technika a počítače obecně.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Computing Science/Business & Management na University of Glasgow za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval jako softwarový vývojář.

Zobrazit celý profil

Paulina Turcan

Paulina Turcan
 • Narodila se v Kišiněvu, Moldavsko.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2012 studovala na Dimitrie Cantemir Lyceu v Kišiněvu.
 • Studovala také umění na Art School Sciusev a jazyky, především angličtinu, v International Language Training Centre v Kišiněvu.
 • Dva roky po sobě získala stříbrný certifikát v Senior Mathematical Challenge.
 • Zúčastnila se řady olympiád a soutěží v matematice, fyzice, umění, angličtině, rumunštině a ruštině. Největším jejím úspěchem bylo 3. místo ve státním kole soutěže v ruské literatuře.
 • Mezi její koníčky patří umění, mytologie a móda. Ve volném čase se věnuje hlavně umění a sportu.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB.
 • Studuje obor Art History na University of Sussex ve Velké Británii.

Zobrazit celý profil

Pham Tuan Anh

Pham Tuan Anh
 • Narodil se v Chebu.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 studoval na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze.
 • Byl významnou součástí debatního klubu Open Gate. Reprezentoval Českou republiku na několika mezinárodních turnajích.
 • V hojné míře se věnoval dobrovolnictví. Během svého studia vedl florbalový kroužek pro děti ze základní školy Open Gate.
 • V průběhu studia na Open Gate se také stal členem neziskové organizace Help, So We Can Help.
 • Mezi jeho koníčky patří různé druhy sportů, především florbal a fotbal, poznávání cizích kultur, četba.
 • Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Management (Innovation, Sustainability and Entrepreneurship) na The University of Manchester ve Velké Británii.
 • V budoucnu by se rád uplatnil v hoteliérském průmyslu.

Zobrazit celý profil

Tomáš Kulík

Tomáš Kulík
 • Narodil se v Mostě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 navštěvoval 1. ZŠ Litvínov.
 • Je držitelem bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Získal bronzový certifikát v Senior Mathematical Challenge.
 • Mezi jeho koníčky patří četba, hudba a počítače.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny, matematiky a fyziky a českou maturitou.
 • Studuje obor Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.
 • V budoucnu by se chtěl věnovat softwarovému inženýrství.

Zobrazit celý profil

Tomáš Titěra

Tomáš Titěra
 • Narodil se v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 navštěvoval Základní školu s rozšířenou výukou jazyků Fakultní školy PedF UK, Praha 2, Kladská 1.
 • Dvakrát obdržel akademické stipendium Open Gate. Několikrát získal Ocenění ředitele školy za vynikající akademické výsledky a Ocenění ředitele školy za mimořádnou pomoc v rámci community service.
 • Účastnil se olympiád v českém jazyce, několikrát postoupil do krajského kola.
 • Byl členem a předsedou studentské rady. Věnoval se organizování akcí pro školní komunitu a měl na starosti studentskou kavárnu.
 • Byl jedním z hlavních organizátorů kampaně za Nobelovu cenu míru pro sira Nicholase Wintona.
 • Mezi jeho koníčky patří hra na kytaru, četba a filmy.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje obor International Bachelor Communication and Media na Erasmus Universiteit Rotterdam v Nizozemsku za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Viktorie Licková

Viktorie Licková
 • Narodila se v Havlíčkově Brodě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 navštěvovala Základní školu Nové Dvory.
 • Je držitelkou bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Ve volném čase se věnuje kreslení, zvířatům, zpěvu či hře na klavír, baví ji také sledovat filmy, obzvlášť animované.

 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje obor Illustration and Graphics na Coventry University ve Velké Británii za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda navrhovala postavy do animovaných filmů či ilustrovala knížky.

Zobrazit celý profil

Vít Dupák

Vít Dupák
 • Narodil se v Teplicích.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2006 navštěvoval ZŠ Jaroslava Pešaty v Duchcově.
 • Účastnil se řady školou organizovaných sportovních turnajů ve fotbale, florbalu či stolním tenise.
 • Mezi jeho koníčky patří sport, především fotbal a florbal, a poslech hudby.

 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny a španělštiny a českou maturitou.
 • Studuje obor Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
 • V budoucnu by rád pracoval jako překladatel či tlumočník.

Zobrazit celý profil