Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

Adéla Zíková

Adéla Zíková
 • Narozena v Českých Budějovicích.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2013 navštěvovala Townshend International School.
 • Účastnila se bronzové a stříbrné úrovně The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byla členkou reprezentačního týmu Open Gate v debatování.
 • Mezi její koníčky patří četba, debatování a lední hokej.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Získala podmínečné přijetí od většiny jí vybraných univerzit ve Velké Británii, z nichž si vybrala University of Reading obor Psychology. Studovat v zahraničí bude za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda pracovala jako psycholožka a chtěla by si vyzkoušet stát se řidičkou taxi služby.

Zobrazit celý profil

Andrea Kulaviaková

Andrea Kulaviaková
 • Narozena v Náchodě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem.
 • Účastnila se debatních turnajů a úspěšně dokončila zlatou úroveň The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Mezi její koníčky patří hra na klavír, četba a spánek.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z biologie, chemie a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze obor Forenzní analýza.

Zobrazit celý profil

Barbora Stejskalová

Barbora Stejskalová
 • Narozena ve Dvoře Králové nad Labem.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala Základní školu Dvůr Králové nad Labem.
 • Účastnila se bronzové, stříbrné i zlaté úrovně The Duke of Edinburgh's Award.
 • Byla členkou týmu redakční rady OG NOTES a gólmanem ve školní florbalové lize.
 • Ve volném čase se věnuje především práci servírky a lektorky angličtiny na dětských táborech, florbalu a golfu.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Oproti původním plánům se rozhodla studovat v ČR na Akcent College obor Angličtina jako cizí jazyk. Studovat v Praze bude za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu bych ráda pracovala jako překladatelka, či lektorka angličtiny a španělštiny.

Zobrazit celý profil

Daniel Andrle

Daniel Andrle
 • Narozen v Děčíně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studoval na Gymnáziu Děčín.
 • Je držitelem stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byl členem studentské rady a editorského týmu školního časopisu OG Chronicle.
 • Mezi jeho koníčky patří badminton nebo divadelnictví. Ve volném čase se věnuje také literatuře, jazyku a psaní.
 • Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje na The University of Edinburgh obor German and English Language za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád studoval český, anglický a německý jazyk; později by chtěl pracovat v marketingové sféře zahrnující práci s těmito řečmi.

Zobrazit celý profil

Denisa Nová

Denisa Nová
 • Narozena v Plzni.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studovala na Masarykově gymnáziu Plzeň.
 • Účastnila se debatních soutěží a The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byla členkou debatního týmu.
 • Ve volném čase se věnuje hře na klavír, florbalu a atletice.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z chemie, němčiny a angličtiny a českou maturitou.
 • Ačkoliv byla přijata na řadu univerzit v Irsku, rozhodla se studovat na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze obor Mikrotechnologie a nanotechnologie v chemickém inženýrství za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

Jan Krajník

Jan Krajník
 • Narozen v Chomutově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval Základní školu Chomutov.
 • Je držitelem zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Zúčastnil se řady různých sportovních turnajů a závodů, byl členem školního florbalového týmu.
 • Mezi jeho největší koníčky patří florbal. Ve volném čase se věnuje hře na kytaru.
 • Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Získal podmínečné přijetí od většiny jím vybraných univerzit v ČR i zahraničí, z nichž si vybral The University of Aberdeen obor Psychology. Ve Velké Británii bude studovat za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval v oboru psychologie a pohyboval se v oblasti sportu.

Zobrazit celý profil

Jana Murmaková

Jana Murmaková
 • Narozena v Kladně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala Základní školu Stochov.
 • Účastnila se The Duke of Edinburgh’s Award a dosáhla bronzové, stříbrné i zlaté úrovně.
 • Ve volném čase se věnuje kreativním činnostem a sportům.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z biologie, psychologie a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na The University of Aberdeen obor Psychology.
 • V budoucnu by se ráda zaměřila na obor psychologie a dále se věnovala humanitním oborům s ní spojenými.

Zobrazit celý profil

Lukáš Kotlár

Lukáš Kotlár
 • Narozen v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval Základní školu Uherský Ostroh.
 • Byl členem studentské rady, iniciativy za udělení Nobelovy ceny za mír pro sira Nicholase Wintona a členem českého animačního teamu.
 • Mezi jeho koníčky patří fotografování, hraní na hudební nástroje, moderování, tanec, sporty a jídlo.
 • Mezi jeho zájmy patří svět médií, se kterými aktivně spolupracuje, je šéfredaktorem časopisu Zámeček (časopis pro dětské domovy).
 • Je držitelem bronzového, stříbrného a zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award (DofE). Spolupracuje s Národní kanceláří DofE jako ambasador a projektový koordinátor.
 • Setkal se s členy britské královské rodiny v Anglii.
 • Aktivně se věnuje problematice systému péče o ohrožené děti, účastní se panelových diskuzí, spolupracuje s neziskovými organizacemi.
 • Díky studiu na Open Gate navštívil Anglii, Rakousko, Španělsko, Indii a Rumunsko.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny a španělštiny a českou maturitou.
 • Studuje na CEVRO Institutu v Praze obor Politologie a mezinárodní vztahy za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval ve světě médií a politiky. Lákají ho adrenalinové sporty a cestování.

Zobrazit celý profil

Marek Skalník

Marek Skalník
 • Narozen v Chomutově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvoval ZŠ Hornická Chomutov.
 • Účastnil se The Duke of Edinburgh’s Award, Senior Mathematical Challenge, Junior Mathematical Challenge.
 • Byl členem studentské rady a školní florbalové ligy.
 • Ve volném čase se věnuje studiu cizích jazyků.
 • Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Získal podmínečné přijetí od většiny jím vybraných univerzit v Hongkongu i Velké Británii, z nichž si vybral The University of Manchester obor Management (Innovation, Sustainability and Entrepreneurship). Ve Velké Británii bude studovat za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád studoval Global Management a později Master of Business Association in Management.

Zobrazit celý profil

Marshel Hembrom

Marshel Hembrom
 • Narozen v Joypurhatu v Bangladéši.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studoval na St. Joseph Higher Secondary School v Dhace.
 • Získal certifikát z angličtiny IAS.
 • Pracoval jako asistent učitele IT na střední škole v Bangladéši, pomáhal v sanatoriu a věnoval se i další dobrovolnické práci.
 • Mezi jeho koníčky patří hudba, hrál na basovou kytaru v hudební skupině.
 • Ve volném čase se věnuje sportu, především badmintonu, kriketu, kulečníku, fotbalu a florbalu.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny, ekonomie a matematiky.
 • Byl přijat na Prague College, kam by rád nastoupil do letního semestru.
 • V budoucnu by chtěl pracovat pro softwarovou firmu.

Zobrazit celý profil

Martin Jeřábek

Martin Jeřábek
 • Narozen v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval ZŠ Plamínková v Praze.
 • Účastnil se debatních soutěží, dějepisné olympiády, The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Mezi jeho koníčky patří šerm a lukostřelba. Ve volném čase se věnuje vytrvalostnímu běhu, absolvoval několik půlmaratonů.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny a němčiny a českou maturitou.
 • Studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Veřejná správa a regionální rozvoj.
 • V budoucnu by rád pracoval v rámci svých morálních hodnot.

Zobrazit celý profil

Michaela Flegrová

Michaela Flegrová
 • Narozena v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studovala na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně.
 • Účastnila se soutěží Intermediate Mathematical Challenge and Senior Mathematical Challenge, ve kterých získala zlaté certifikáty. Zúčastnila se i řady dalších matematicky zaměřených soutěží.
 • Je držitelkou bronzového a stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Čtyři roky byla aktivní debatérkou, soutěžila především v debatě v anglickém jazyce.
 • Byla dlouholetou členkou studentské rady a redakční rady školního časopisu OG NOTes.
 • Ve volném čase se ráda věnuje kreativnímu psaní, poznávání ostatních, adrenalinovým aktivitám a četbě.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje na Imperial College London obor Physics.
 • Po ukončení studia by se ráda stala profesionální maminkou.

Zobrazit celý profil

Michaela Zemachová

Michaela Zemachová
 • Narozena v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studovala na Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou.
 • Účastnila se bronzové, stříbrné i zlaté úrovně The Duke of Edinburgh's Award, IPPF debate, World Scholar's Cup, Dhirubhai Ambani International Model United Nations (DAIMUN).
 • Byla členkou studentské rady jako zástupkyně třídy.
 • Mezi její koníčky patří hudba, historie a sociální vědy. Ve volném čase se věnuje zpěvu (sborovému i sólovému), divadlu a přátelům.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Získala podmínečné přijetí od všech jí vybraných univerzit ve Velké Británii. Nakonec se rozhodla pro The University of Edinburgh obor Social Work, kde bude studovat za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda pracovala v oboru sociální práce.

Zobrazit celý profil

Mikuláš Benda

Mikuláš Benda
 • Narozen v Roudnici nad Labem.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvoval Základní školu a Mateřskou školu Hoštka.
 • Je držitelem bronzového certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnil se mnoha florbalových turnajů a legendárního florbalového nočního půlmaratonu.
 • Mezi jeho koníčky patří bodybuilding, fotbal a florbal.
 • Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Ačkoliv byl bezpodmínečně přijat na Royal Holloway, University of London, rozhodl se zůstat v České republice a studovat na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval v biochemické laboratoři nebo v práci spojené s medicínou a biochemií.

Zobrazit celý profil

Petr Maňas

Petr Maňas
 • Narozen ve Zlíně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 studoval na Gymnáziu Říčany, předtím byl vzděláván doma.
 • Účastnil se bronzové úrovně Senior Mathematical Challenge a stříbrné úrovně Intermediate Mathematical Challenge.
 • Je držitelem stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byl členem studentské rady, zodpovídal za IT výbor.
 • Mezi jeho koníčky patří hraní s kartami (cardistry, házení). Ve volném čase se věnuje programování.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Získal podmínečné přijetí od většiny jím vybraných univerzit, z nichž si vybral The University of Edinburgh obor Software Engineering. Ve Velké Británii bude studovat za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval jako (webový) vývojář.

Zobrazit celý profil

Tomislav Procházka

Tomislav Procházka
 • Narozen v České Lípě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2011 studoval na Gymnáziu Česká Lípa.
 • Účastnil se debatních soutěží (člen národního týmu, vítěz anglické debatní ligy, nejlepší řečník v roce 2015).
 • Byl předsedou studentské rady a předsedou iniciativy pro nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír.
 • Mezi jeho koníčky patří debatování. Ve volném čase se věnuje lednímu hokeji a tenisu.
 • Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Získal přijetí od řady vynikajících amerických univerzit, z nichž si zvolil University of Virginia, kde by rád studoval obor Economics. V současné době odložil nástup na univerzitu o rok, aby získal pracovní zkušenost v pražské pobočce HSBC.

Zobrazit celý profil

Vlastimil Kotrbatý

Vlastimil Kotrbatý
 • Narozen v Příbrami.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval Základní školu Březnice.
 • Byl členem studentské rady (měl možnost být zodpovědný za všechny pozice až na předsedu).
 • Spoluzakládal a společně vedl iniciativu za udělení Nobelovy ceny za mír pro sira Nicholase Wintona.
 • Ve volném čase navštěvuje pražské kavárny.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z ekonomie a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na CEVRO Institutu v Praze obor Obchodní právo.
 • V budoucnu by rád tuto zemi změnil k lepšímu.

Zobrazit celý profil