Absolventi a univerzity

V roce 2009 ukončili Open Gate její první absolventi. Většina studentů si volí dle svých preferencí z několika univerzit, na které jsou podmínečně přijati. Absolventi směřují na univerzity a vysoké školy v České republice (například Univerzita Karlova nebo ČVUT) i v zahraničí. Zahraniční univerzitu si každoročně vybere zhruba polovina maturantů, nejčastěji ve Velké Británii (například London School of Economics, University of Oxford nebo University of St Andrews), dále pak v USA (například Yale University nebo Columbia University), ale také ve Švýcarsku, Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Cílem OPEN GATE je pomáhat studijně nadaným dětem a mladým lidem, aby se pro ně studium na střední škole stalo splněným snem. Proto je zde Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům z dětských domovů, neúplných rodin nebo dalších prostředí, která vzdělání nepřejí. Nadace podporovala 80 % studentů z absolventského ročníku 2014/2015 během jejich studia na gymnáziu a řadě z nich je nadace oporou i během jejich navazujícího studia na univerzitě.

Přehled univerzit a vysokých škol,
na které byli přijati absolventi OPEN GATE (výběr):

USA
 • Columbia University
 • Dartmouth College
 • Drew University
 • Lynn University
 • Mills College
 • University of Chicago
 • University of Virginia
 • Yale University
 • Aston University
 • Bath Spa University
 • Coventry University
 • Durham University
 • Imperial College London
 • Lancaster University
 • London Metropolitan University
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Newcastle University
 • The University of Aberdeen
 • The University of Edinburgh
 • The University of Manchester
 • The University of Nottingham
 • University College London
 • University of Abertay Dundee
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Cambridge
 • University of Chester
 • University of Dundee
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Kent
 • University of Oxford
 • University of Reading
 • University of St Andrews
 • University of Sussex
 • University of Warwick
 • University of York
 • Ecole hôtelière de Lausanne
 • Les Roches International School of Hotel Management
 • Universität Zürich
 • University of Lucerne
 • European University, Barcelona
 • Bocconi School Milano
 • Akcent College
 • Anglo-American University
 • CEVRO Institut
 • ČVUT / Elektrotechnická fakulta
 • ČVUT | Fakulta architektury
 • ČVUT | Fakulta informačních technologií
 • ČVUT | Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta
 • ČVUT | Masarykův ústav vyšších studií
 • ČVUT / Stavební fakulta
 • ČVUT | Strojírenská fakulta
 • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové | General Medicine
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • Prague College
 • Technická univerzita Liberec
 • Unicorn College, Praha
 • University of New York in Prague
 • Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 2. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | 3. lékařská fakulta
 • Univerzita Karlova | Fakulta humanitních studií
 • Univerzita Karlova | Fakulta sociálních věd
 • Univerzita Karlova | Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova | Matematicko-fyzikální fakulta
 • Univerzita Karlova | Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova | Právnická fakulta
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta informatiky a statistiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta podnikohospodářská
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Eindhoven University of Technology
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • University of Groningen
 • Tel Aviv University

Absolventi podle ročníků

​Adam Polánek

​Adam Polánek
 • Narozen ve Frýdlantu.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2011 studoval na Gymnáziu Jablonec nad Nisou.
 • Účastnil se debatních soutěží (vítěz anglické Debate League sezóny 2015/16, člen národního týmu České republiky), esejistických soutěží (IPPF) a studentských summitů.
 • Získal zlatou úroveň The Duke of Edinburgh´s Award.
 • Byl členem studentské rady, jedním z editorů časopisu OG Chronicle, dále studentským šéfredaktorem časopisu Krognika a přispěvatelem do časopisu OGNotes.
 • Mezi jeho koníčky patří umění, dějiny, cestování. Ve volném čase se věnuje divadlu a společenskému tanci.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje ve Velké Británii na University of St Andrews obor Comparative Literature and English za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by rád působil jako učitel literatury, autor a překladatel (ale sní i o divadelním herectví).

Zobrazit celý profil

​Adrián Hatla

​Adrián Hatla
 • Narozen v Novém Bydžově.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval Základní školu Nový Bydžov.
 • Získal certifikáty z angličtiny FCE a CAE.
 • Účastnil se bronzové, stříbrné i zlaté úrovně The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byl prezidentem studentské rady ve školním roce 2015/16, poradcem ve studentské radě v roce 2016/17 a také manažerem školní kavárny.
 • Během studia se stal hlavním organizátorem řady akcí pro studenty.
 • Ve volném čase se věnuje cestování, posilování, běhání a chovu domácích zvířat.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z angličtiny, ekonomie a španělštiny a českou maturitou.
 • Studuje na Anglo-American University in Prague obor Business Administration za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.

Zobrazit celý profil

​Aišvarja Eassey

​Aišvarja Eassey
 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2014 studovala na Gymnáziu Duhovka v Praze.
 • Účastnila se bronzové, stříbrné i zlaté úrovně The Duke of Edinburgh’s Award a také regionálního kola prestižní soutěže World Scholar's Cup.
 • Ve volném čase se věnuje umění a hudbě.
 • Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje v USA na Mills College obory Women´s, Gender and Sexuality Studies a Art History.

Zobrazit celý profil

​Debora Poštulková

​Debora Poštulková
 • Narozena v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala ZŠ Gajdošova.
 • Získala bronzový a stříbrný certifikát The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se Pražského studentského summitu, zeměpisných a dějepisných olympiád, řečnických soutěží.
 • Byla členkou studentské rady (z toho dvakrát místopředsedkyní), dále členkou časopisu OG Chronicle (vedla sekci Variety), přispívala do časopisu OG NOTES a Krognika, věnovala se dobrovolnictví (např. v domově důchodců, na letních táborech).
 • Mezi její koníčky patří procházky a túry v přírodě. Ve volném čase se věnuje četbě humorné i vážné literatury.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje ve Velké Británii na The University of Aberdeen obor Business Management and German.

Zobrazit celý profil

​Dora Orlická

​Dora Orlická
 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala Základní školu a mateřskou školu Poříčí nad Sázavou.
 • Účastnila se The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Mezi její koníčky patří poznávání nových věcí.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z psychologie, matematiky a angličtiny a českou maturitou.
 • Po ukončení studia na Open Gate se rozhodla získat více zkušeností, a proto chce strávit rok na Novém Zélandu.

Zobrazit celý profil

​Filip Mannheim

​Filip Mannheim
 • Narozen v Ostravě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval Základní školu a mateřskou školu Třinec.
 • Účastnil se The Duke of Edinburgh’s award, Intermediate Mathematical Challenge, Senior Mathematical Challenge a dalších matematických a fyzikálních soutěží.
 • Mezi jeho koníčky patří florbal a hraní počítačových her.
 • Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity obor Obecná matematika.

Zobrazit celý profil

​Jakub Kunčák

​Jakub Kunčák
 • Narozen ve Svitavách.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studoval na Gymnáziu Svitavy.
 • Opakovaně získal certifikáty z Intermediate Mathematical Challenge a Senior Mathematical Challenge.
 • Účastnil se The Duke of Edinburgh’s award.
 • Byl jedním ze zakladatelů OG časopisu Open Science, po dva roky byl i jeho šéfredaktorem.
 • Mezi jeho koníčky patří matematika, přírodní vědy, technologie a memy.
 • Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje ve Velké Británii na The University of Aberdeen obor Engineering.
 • V budoucnu by rád vystudoval obecné inženýrství a pracoval v daném oboru.

Zobrazit celý profil

​Jan Petrů

​Jan Petrů
 • Narozen v Táboře.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studoval na Gymnáziu Blovice.
 • Účastnil se bronzové, stříbrné i zlaté úrovně The Duke of Edinburgh’s Award a Senior Mathematical Challenge.
 • Byl vedoucím školní kavárny.
 • Mezi jeho koníčky patří věda, matematika, čaje a silové sporty. Ve volném čase sleduje anime.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z matematiky, fyziky a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity obor Obecná fyzika.
 • V budoucnu by rád pracoval ve vědeckém výzkumu.

Zobrazit celý profil

​Leoš Malec

​Leoš Malec
 • Narozen v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval Základní školu Český Brod.
 • Získal ocenění ředitele školy za vynikající akademické výsledky, za přínos komunitě a za mimořádné sportovní výkony a reprezentaci školy.
 • Je držitelem bronzového a stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnil se soutěží Intermediate Mathematical Challenge a Matematický klokan.
 • Mezi jeho koníčky patří sport (basketbal, plavání, běh, posilování), cestování, cizí jazyky (zejména němčina), čtení a poznávání nových lidí.
 • Věnuje se dobrovolnictví a různým charitativním aktivitám.
 • Závodně hraje basketbal. Za největší dosavadní sportovní úspěch považuje získání národního ocenění pro nejlepšího střelce české basketbalové ligy a ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče soutěže.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z ekonomie, angličtiny a němčiny a českou maturitou.
 • Studuje v USA na Drew University obor Economics za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation a Bakala Foundation.
 • V budoucnu by rád pracoval jako ekonomický analytik nebo poradce.

Zobrazit celý profil

​Maria Pavlovec

​Maria Pavlovec
 • Narozena v Borisově, Bělorusko.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2014 studovala na Gymnáziu Ústí nad Orlicí.
 • Získala bronzový certifikát The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se různých olympiád, Senior Mathematical Challenge a regionálního kola World Scholar’s Cup, ve kterém se kvalifikovala do mezinárodního kola.
 • Byla členkou redakce časopisu OG Chronicle, kde psala pro sekci News and Current Affairs, a členkou redakce časopisu Open Science, kde pomáhala s editací článků.
 • Mezi její zájmy patří zejména korejská kultura. Ve volném čase se věnuje scénickému tanci a cizím jazykům.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje ve Velké Británii na London School of Economics and Political Science obor Economic History.
 • V budoucnu by ráda pokračovala ve studiu oboru Economic History a později pracovala jako učitelka.

Zobrazit celý profil

​Mariana Scholzová

​Mariana Scholzová
 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala 2. Základní školu Bezručovu Říčany.
 • Účastnila se debatních soutěží a získala bronzový, stříbrný i zlatý certifikát za účast v The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Během studia byla členkou studentské rady a účastnila se velkého množství školních aktivit.
 • Mezi její koníčky patří jóga, ve volném čase se věnuje umění.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje ve Velké Británii na The University of Edinburgh obor Sustainable Development za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by se ráda věnovala osvětě v oboru ekologie a životního prostředí.

Zobrazit celý profil

​Michaela Mrázková

​Michaela Mrázková
 • Narozena v Chebu.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2014 studovala na Gymnáziu Cheb.
 • Získala stříbrný certifikát The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byla členkou redakce OG časopisu Open Science.
 • Ve volném čase se věnuje sportu a programování.
 • Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje v Nizozemí na University of Groningen obor Artificial Intelligence.
 • V budoucnu by se ráda věnovala výzkumu v oblasti umělé inteligence.

Zobrazit celý profil

​Ondřej Kostka

​Ondřej Kostka
 • Narozen v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvoval Dino Elementary school.
 • Získal certifikáty z kurzu první pomoci.
 • Účastnil se The Duke of Edinburgh’s award a uspořádal mikulášskou besídku pro tělesně postižené.
 • Byl členem studentské rady a podílel se na organizaci školních aktivit.
 • Ve volném čase se věnuje různým druhům sportu, kutilství, rád komunikuje s lidmi.
 • Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z biologie a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje na Stavební fakultě ČVUT obor Stavební inženýrství.

Zobrazit celý profil

​Pavel Vondráček

​Pavel Vondráček
 • Narozen v Havlíčkově Brodě.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2015 studoval na Gymnáziu Kolín.
 • Účastnil se matematických a fyzikálních olympiád, týmových matematických soutěží, získal dva zlaté certifikáty v Senior Mathematical Challenge.
 • Mezi jeho koníčky patří hra na klavír a bicí, hudba obecně, matematika a fyzika, tenis a běžecké lyžování.
 • Svůj volný čas zasvětil klavírní hudbě, které věnoval i svůj portál 'Klaviatura.cz'.
 • Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
 • Studuje prezenčně na Elektrotechnické fakultě ČVUT obor Elektronika a komunikace a současně distančně na americké Berklee College of Music, obor Music Production.
 • Po studiu na ČVUT by si rád založil nahrávací studio a pracoval na své kariéře hudebníka.

Zobrazit celý profil

​Tereza Milošová

​Tereza Milošová
 • Narozena v Uherském Hradišti.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2014 studovala na Gymnáziu Slovanské náměstí.
 • Účastnila se The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Byla členkou editorského týmu školního časopisu OG Chronicle.
 • Mezi její koníčky patří cestování a dálkový běh. Ve volném čase se věnuje literatuře.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje ve Velké Británii na University of Cambridge obor Law za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda zůstala v akademické sféře a učila právo na univerzitě.

Zobrazit celý profil

​Tereza Pásková

​Tereza Pásková
 • Narozena v Neratovicích.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2012 studovala na Gymnáziu Písnická.
 • Získala certifikáty z angličtiny TOEFL a IELTS.
 • Účastnila se debatních soutěží.
 • Byla členkou studentské rady v jídelním výboru.
 • Mezi její koníčky patří tenis, jazyky, fitness, cestování.
 • Ve volném čase pracuje v hotelech, např. v hotelu Hilton, hotelu Paříž.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z globální politiky a angličtiny a českou maturitou.
 • Studuje ve Švýcarsku na Les Roches, International School of Hotel Management, obor International Hotel Management.
 • V budoucnu by ráda pracovala jako luxury brand manager nebo hospitality manager.

Zobrazit celý profil

​Tereza Podhajská

​Tereza Podhajská
 • Narozena v Praze.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studovala na Gymnáziu Nad Alejí.
 • Účastnila se bronzové, stříbrné i zlaté úrovně The Duke of Edinburgh's Award, soutěže World's Scholar's Cup, Pražského studentského summitu a debatní soutěže IPPF. Získala také bronzové ocenění v soutěži Senior Mathematical Challenge.
 • Byla členkou studentské rady jako předsedkyně školního výboru, současně členkou školního sboru, českého divadelního souboru a redakce školního časopisu OG Chronicle.
 • Mezi její koníčky patří hudba a návštěva pražských kaváren. Ve volném čase hodně cestuje a tráví čas v přírodě.
 • Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
 • Studuje v USA na Yale University obor History of Science za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by se ráda stala polyglotkou a pracovala jako novinářka.

Zobrazit celý profil

Veronika Šilhanová

Veronika Šilhanová
 • Narozena v Brně.
 • Před příchodem do Open Gate v roce 2009 navštěvovala ZŠ Svážná.
 • Získala bronzový, stříbrný i zlatý certifikát za účast v The Duke of Edinburgh’s Award.
 • Účastnila se vědecké soutěže AMAVET, debatních soutěží, výtvarné soutěže Máš umělecké střevo?, futsalového turnaje a Duatlonu v Čelákovicích.
 • Mezi její koníčky patří florbal, výtvarné umění a hra na piano.
 • Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z globální politiky, angličtiny, výtvarného umění a environmentálních studií a českou maturitou.
 • Studuje na CEVRO Institutu obor Hospodářská politika za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.
 • V budoucnu by ráda pracovala v Evropském parlamentu jako Environment public health and food safety committee anebo v jakémkoli jiném politickém orgánu zabývajícím se ochranou životního prostředí.

Zobrazit celý profil