Tercie B v Srbsku

Fotografie z třídního výletu tercie B.

Petra Šedivá