Mezinárodní maturita IB

IB World School

Mezinárodní maturita International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je náročný dvouletý vzdělávací program pro studenty ve věku 16 až 19 let (septima a oktáva). IB DP je celosvětově uznáván univerzitami, včetně těch nejprestižnějších, a na některých nahrazuje přijímací zkoušky.

Studijními jazyky tohoto programu jsou na Open Gate angličtina a čeština. Studenti skládají některé zkoušky již během dvouletého přípravného období. Pokud jsou studenti už během studia silně profilovaní v určitém směru, nemusejí skládat mezinárodní maturitu z celého spektra šesti předmětů, ale mohou si vybrat jen jednu či dvě skupiny, v nichž se chtějí dál uplatňovat. V tom případě získají IB certifikát z jednotlivých absolvovaných předmětů.

Zkoušky IB DP mají díky své prověřené objektivitě a náročnosti mimořádný význam. Celosvětově jsou řízeny z jednoho regionálního centra ve velšském Cardiffu. Hlavní centrum pro region Evropy, Afriky a Blízkého východu se nachází v nizozemském Haagu.

Vyučovací a volitelné předměty IB DP na gymnáziu Open Gate

Studenti si vybírají šest předmětů z následujících skupin.

Skupina 1 | Studium literatury v rodném jazyce

Všechny zkoušky z předmětů ze skupin 2 až 6 studenti skládají v angličtině.

Skupina 2 | Druhý jazyk – angličtina (dvě úrovně)

 • jazyk a literatura
 • literatura

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 3 | Jednotlivec a společnost, tedy humanitní studia a sociální vědy

 • dějepis
 • psychologie
 • ekonomie

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 4 | Experimentální vědy, tedy přírodní vědy

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • environmentální systémy

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 5 | Matematika a počítačové vědy (různé úrovně):

 • matematika
 • matematická studia

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 6 | Umění

Student si může vybrat předmět Vizuální umění (Visual Arts) nebo si nemusí vybrat žádný z této skupiny a nahradí ho předmětem ze skupiny 3-5. Na Open Gate je v této skupině nabízena také možnost složit zkoušku ze španělského, francouzského nebo německého jazyka ve třech úrovních (vyšší, standardní a mírně pokročilý).

Rozšířená esej, teorie vědy a program KAS

Student musí za supervize učitele napsat rozšířenou esej (maximálně 4 000 slov), a zároveň vystudovat kurz Teorie vědy (TEV). Cílem je povzbudit studenty ke kritickému myšlení a filozofické reflexi podstaty vědění a studovaných předmětů. Studenti za tyto kurzy obdrží bonusové body (maximálně tři), které se jim přičítají ke konečnému součtu bodů za šest předmětů.

Studenti se také musí zúčastnit programu KAS (kreativita, akce, služba), který podněcuje rozvoj jejich individualit mimo akademická studia. Program může zahrnovat účast na divadelní produkci, expedicích, práci s bezdomovci atd.

Metody hodnocení

Maximálně možný počet bodů, které může student v IB DP získat, je 45 (maximum bodů z jednoho předmětu je sedm, tj. za šest předmětů maximálně 42 bodů plus 3 bonusové za kurz Teorie vědy a rozšířenou esej).

U většiny předmětů je třeba absolvovat během dvouleté přípravy na mezinárodní maturitu tři známkované zkoušky, nicméně mnoho předmětů je hodnoceno různými způsoby. Například v přírodních vědách se studenti hodnotí podle laboratorní práce, v jazycích jsou zkoušky ústní, ve vizuálním umění rozhoduje kvalita vystavovaných prací atd. Hodnocení je založeno na přesně daných kritériích a každý studentův výkon se poměřuje podle předem definovaných úrovní úspěšnosti. Práce studentů z předmětů zařazených v IB DP jsou ze 70 % - 80 % hodnoceny externími hodnotiteli.

Jako příklad, co je považováno za dobrý výsledek, je možno užít požadavky Cambridgské univerzity. Aby kandidáti mohli uvažovat o přijetí na tuto univerzitu, očekává se, že v rámci IB DP získají nejméně 40 nebo 41 bodů. Aby kandidát získal mezinárodní maturitu, dostačuje obvykle 24 bodů.

Mezinárodní maturita je náročnou zkouškou, která studentům dává šanci na přijetí bez přijímacích zkoušek i na nejprestižnější univerzity světa.