Školní úspěchy

Aktuálně

  • ​Úspěchy našich studentů v okresním kole Pythagoriády

    14. 6. 2018 - Na konci května proběhlo v Čelákovicích okresní kolo matematické soutěže, která se jmenuje Pythagoriáda. Je určena studentům primy, sekundy a tercie nebo obdobným ročníkům základních škol.

  • ​Zážitky z astronomické olympiády

    10. 6. 2018 - Astronomická olympiáda byla jedna z mnoha olympiád, které jsem tento rok absolvoval, ale musím říci, že dostat se do finálového kola této soutěže byl opravdu zážitek.

více článků

Přehled a stručný popis aktivit, kterých se studenti hojně účastní, pro náš web vypracovali sami studenti.

Pražský studentský summit

Studenti Open Gate se již několikrát zúčastnili unikátního vzdělávacího programu Pražský studentský summit, který spočívá v simulaci tří mezinárodních organizací - Organizace spojených národů (OSN), Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské Unie (EU).

Během každého ročníku studenti absolvují pět přípravných setkání, na kterých se pomocí různých aktivit ztotožňují s rolí delegáta, účastní se mnoha přednášek a debat, ale také si na každé toto setkání připravují stanovisko své země k dané problematice (např. hospodaření s vodou), o kterém také jednají.

Na konci celého ročníku summitu probíhají tři jednací dny, při kterých si účastníci mohou vyzkoušet skutečný život delegáta mezinárodní organizace. Jedná se o jednotlivých bodech agendy, vytvářejí se dokumenty, či se sepisují rezoluce. Po jednacích dnech následuje slavností ukončení, kde mají předsedové jednotlivých orgánů OSN, NATO a EU proslovy a oceňují nejlepší výkony delegátů.

Ve školním roce 2012/2013 Open Gate vypravilo tři delegace v modelu OSN a jednu studentku v modelu NATO. Ze studentů naší školy byla v roce 2013 oceněna Karin Paštiková diplomem za „skokana roku v orgánu UNESCO“, všichni ostatní účastníci byli pak svými předsedy pochváleni za výborné výkony.

Debatování

Debatování je již s Open Gate nerozlučně spjato. Debatní kroužek, který ve škole vede prezident Asociace debatních klubů, navštěvuje každý týden několik studentů, aby zdokonalili své debatní techniky a pečlivě se připravili na tradiční debatní turnaje.

Během každého školního roku se v rámci Debatní ligy konají čtyři kvalifikační debatní turnaje v českém i anglickém jazyce, skrze které je možno probojovat se až do finále. To se koná zpravidla v dubnu či květnu a je zakončením debatní sezóny. Kromě těchto oficiálních turnajů je možné debatovat i v jiných soutěžích či jen tak pro radost v rámci školních akcí.

O co vlastně v debatě jde? Týmy složené obvykle ze tří lidí debatují proti sobě na nějaké předem dané, mnohdy kontroverzní téma. Snaží se přesvědčit rozhodčí a publikum, že právě jejich názor je ten správný a jejich argumenty neprůstřelné.

Týmy vypravené naší školou se každoročně umisťují na předních příčkách v anglické i v české Debatní lize.

V ročníku 2010/2011 vyhrál tým s účastí studentů Open Gate obě jazykové větve. Naši studenti školu také úspěšně reprezentují na zahraničních turnajích – významným úspěchem je například účast studenta Open Gate Jakuba Zajíčka v týmu, který v roce 2012 zvítězil v on-line mezinárodní soutěži International Public Policy Forum, jehož finále se konalo v New Yorku.

Matematika

Studenti Open Gate se každoročně účastní rozličných matematických soutěží. Na nižším gymnáziu se pravidelně umisťují na dobrých pozicích v soutěžích jako Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda či Logická olympiáda. V nich se pak, pokud to charakter soutěže umožňuje, často probojovávají do okresních, krajských i národních kol. Na vyšším gymnáziu se studenti navíc účastní mezinárodních matematických soutěží Intermediate Challenge a Senior Challenge, ve kterých získali již mnoho certifikátů stříbrných a bronzových a také několik zlatých.

Český jazyk

Předmětové olympiády mají v českém vzdělávacím systému pevné místo. Studenti Open Gate se kromě matematiky zúčastňují zejména Olympiády v českém jazyce, a to v obou kategoriích (nižší a vyšší gymnázium). Soutěž má dvě části – jazykovou a slohovou, schopnosti účastníku tedy prověřuje všestranně. Školní kolo se každoročně setkává s vysokou účastí, do okresního kola se vysílají zpravidla dva žáci do obou kategorií.

Významného úspěchu v českém jazyce dosáhla v roce 2010 studentka Zuzana Matyášová, která skončila pátá v celostátním kole soutěže. Každoročně se také poštěstí alespoň jednomu studentovi postoupit do krajského kola.

Rétorika

Mezi akademické aktivity, kterých se studenti Open Gate pravidelně a aktivně zúčastňují, patří i řečnické soutěže v rétorice a recitaci. Za zmínku rozhodně stojí soutěž “Mladý Demosthenes”, zaměřená na mluvený projev obecně. Soutěžící si připravují projev na jimi zvolené téma v délce do dvou minut. Open Gate již hostilo oblastní kola několika ročníků této soutěže, naši studenti se vždy probojovali do kola krajského. Mladší studenti se také zapojují do recitační soutěže Dětská scéna, ve které zaznamenávají úspěchy na oblastní úrovni.

Běh

Běh patří na Open Gate k populárním sportům. Napříč ročníky se najde hodně nadšenců, kteří rádi běhají a reprezentují školu. Běžecký tým se zúčastňuje nejrůznějších závodů, do kterých nasazuje reprezentanty do všech kategorií.

Mladší studenti se pravidelně zapojují do Běhu okolo Džbánu, kde se umisťují na vysokých příčkách. Starší studenti se každoročně v listopadu hlásí do závodu Velká Kunratická, což je závod „z kopce do kopce“. Zde se studenti potkávají i s veterány, kteří mají na kontě více jak 60 startů v tomto závodě.

Běžci z Open Gate se také společně s učiteli pravidelně zúčastňují Pražského půlmaratonu, kde dosahují nadprůměrných výsledků. Tradičním místem pro poměření sil se také stává nový Babický čtvrtmaraton, pořádaný místním sportovním klubem.

Plavání

Plavání patří mezi nejoblíbenější sportovní aktivity na Open Gate. Krytý plavecký bazén v areálu školy nabízí studentům možnost tréninku až třikrát týdně. Kroužek kondičního plavání vylepšuje jak techniku, tak výdrž. Individuální přístup pomůže zlepšit se každému plavci.

Každoročně se ve škole pořádají tři smíšené plavecké štafety. Jedna je vánoční, kde závodí pouze týmy složené z žáků školy. Na jaře se plavou štafety, na které zveme týmy z ostatních škol. V blízkém sledu jsou pořádány dva závody: pro nižší a vyšší gymnázium. Týmy z Open Gate se vždy setkaly s úspěchem.

Plavecké schopnosti studenti prezentují i mimo Open Gate. Již několikrát se studenti zúčastnili vánočních plaveckých závodů v Čelákovicích, které nabízí disciplíny pro týmy i jednotlivce - vždy rozdělené do věkových kategorií a dle plaveckých způsobů. Naši plavci nikdy nezůstávají neoceněni.

Stolní tenis

V kroužku stolního tenisu se zájemci každý týden zdokonalují v technice hry, aby ti nejlepší mohli reprezentovat školu v oblastních soutěžích.

Naši stolní tenisté si již několikrát úspěšně vedli na turnaji pro žáky 2. stupně v Čelákovicích. Tým z Open Gate nasazuje soutěžící do kategorií pro dívky i chlapce. Lépe si vedou dívky, které zatím vždy skončily na stupních vítězů, jednou mladší dívky dokonce na místě prvním. Konkurence v chlapeckých kategoriích je velká. O to více jsou hoši motivováni k tréninku a vylepšování svých výsledků.