Omlouvání absence

Emailová adresa pro omlouvání absence studentů Gymnázia
(do pole Předmět uveďte: absence)
E-mail: absentstudents@opengate.cz
Emailová adresa pro omlouvání absence žáků Základní školy
(do pole Předmět uveďte: absence)
E-mail: zs@opengate.cz