Lidé v Open Gate - profil

Zpět na seznam
 • Chára Petr

  Chára Petr

  zástupce ředitele
  IB Economics
  E-mail: chara@opengate.cz
  Telefon: +420 602 795 326, +420 323 616 402
  1971 Plzeň

Vzdělání

PřF UK Praha – matematika, zeměpis
Vzdělávací kurzy, tréninky a semináře (Člověk v tísni, Liberální institut, Junior Achievement, German Marshall Fund, International Baccaluereate...)

Praxe

Soukromé gymnázium Praha - učitel, PR manažer, zástupce ředitele (1994 - 2004)
Lektorská činnost – globální rozvojové vzdělávaní v rámci projektu Varianty (od 2003)

Další činnost

Zahraniční stáže, konference a workshopy: Marshall Memorial Felowship, USA; European summit for Educators, Brusel, Belgie; International Conference of the Agency for Cooperation in SE, Duino, Itálie; Wymondham College, Velká Británie; International Baccaluereate DP/MYP Workshop, Keňa; Basis Schools, Arizona, USA; IBDP Economics Training, Welligton College, VB, IB Head Conference, Sevilla, Španělsko; Lynn University, Florida, USA; CIS Forum, Monako; European University, Mnichov, Německo; IBDP Economics Workshop, Berlín, Německo; Endicott College, Madrid, Španělsko; CIS Forum, Lisabon, Portugalsko; IBDP Business Management Certificate, Paris

IBDP Extended Essay Economics Supervisor

IBDP Economics Examiner

Kurz GRV na FF UK – katedra pedagogiky (2006 - 2007)

Akce pro další vzdělávaní učitelů a studentů VŠ

Publikační činnost (spoluautor - Současný svět, Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech, Bohouš a Dáša proti chudobě, Bohouš a Dáša za lidská práva – spoluautor aktivit Bohouš a Dáša na tržišti světa, Bohouš a Dáša: Klima v tísni, spoluautor – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Maturitní otázky z matematiky, Matematika – maturitní otázky; příspěvky do odborných publikací - Učitelský nápadník pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnasia; Svět průřezových témat pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnasia, Sborník CIV)

Koníčky

Aktivní čas s rodinou (plavání, kolo, brusle, cestování) i bez (plážový volejbal, motocykl, cestování, pohoda s přáteli)
Před "příchodem" rodiny procestoval značnou část Evropy, sever Afriky, jihovýchod a západ Asie, Austrálii.