Lidé v Open Gate - profil

Zpět na seznam
 • Kožnarová Kateřina

  Kožnarová Kateřina

  ředitelka školy
  biologie, společenské vědy
  E-mail: koznarova@opengate.cz
  Telefon: +420 323 616 403

Vzdělání

 • Gymnázium a sportovní gymnázium Přípotoční, Praha 10;
 • Pregraduální studium (Mgr.) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze;
 • Státní rigorózní zkoušky (PhDr.) z didaktiky biologie, biologie, pedagogické psychologie a pedagogiky;
 • 2005 – 2010: interní doktorské studium na UK PedF v oboru pedagogika/didaktika biologie;
 • Absolvovala řadu workshopů a školení věnujících se pedagogice, pedagogické psychologii a didaktice.

Praxe

 • Od roku 2007 učitelkou biologie a společenských věd na gymnáziu Open Gate; vedoucí sekce přírodních věd; poradkyně pro školní kurikulum a profesní rozvoj pedagogického sboru
 • 2005 – 2012 vedla kurzy Didaktika Biologie I, Didaktika Biologie II a Školní projekt na PedF UK;
 • Od roku 1999 vyučovala biologii a anglický jazyk na Gymnáziu Minerva, Praha 10;
 • Na PedF UK byla garantem didaktiky biologie pro projekt ESF, Magistrátu hl. m. Prahy a PedF "Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na PedF UK v Praze" a podílela se na realizaci mezinárodního projektu Evropské komise JOCITE/JOMITE.

Další činnosti

Certifikovaná zkoušející pro předmět biologie v rámci programu mezinárodní maturity International Baccalaureate.

Aktivně se účastní vědeckých konferencí a projektů, kde hledá další inspiraci pro svou práci učitele a nové cesty ke smysluplné výuce na školách, zaměřené na aktivitu studentů a naplnění jejich individuálních potřeb.

Na státních i soukromých vzdělávacích institucích vede činnostně pojaté workshopy zaměřené na aktivní vyučování.

V rámci svého působení na PedF UK byla členkou pracovní skupiny PedF pro realizaci hodnocení výuky studentů, členkou Akademického senátu Univerzity Karlovy a předsedkyně Studijní a zahraniční komise Akademického senátu Univerzity Karlovy.

Byla garantem a tvůrcem nově pojatého přijímacího řízení na Katedru biologie PedF UK a členkou Českého svazu ochránců přírody při Katedře biologie UK PedF (revizní komise).

Publikovala články i monografie v oblasti didaktiky a pedagogiky.

S oblibou do výuky smysluplně zapojuje moderní technologie a hledá nové výzvy v oblasti individualizace vzdělávání.

Volný čas

Volný čas tráví se svou rodinou a přáteli, vycházkami do přírody, expediční cyklistikou a kondičním cvičením. Hraje squash a stolní tenis, s oblibou tančí salsu a bachatu, amatérsky se věnuje také klasickým tancům. Ráda chodí do divadla a do opery, čte vědeckou literaturu, poezii i beletrii, zajímá se o výtvarné umění, design, hudbu, film a astronomii. Mezi její oblíbené skladatele patří Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi a Claude Debussy.