Lidé v Open Gate

Lidé v Open Gate

Není dobré školy bez kvalitních lidí

Kvalitní školu tvoří především studenti a jejich učitelé. Open Gate je škola pro motivované studenty, kteří jsou vedeni vzdělanými a zkušenými pedagogy, nadšenými pro výuku svých předmětů. Díky tomu mohou rozvíjet talent a schopnosti svých studentů.

Od založení školy v roce 2005 se počet učitelů zvýšil víc než dvojnásobně. Tým Open Gate však disponuje mnohem větším výčtem profesí - od pedagogů přes vychovatele na kolejích a pracovníky zajišťující bohatou mimoškolní činnost až po administrativní pracovníky, díky nimž provoz školy běží, jak má.