Úvodní slovo

Vzdělání, podobně jako sny nebo naděje, patří k těm niterným věcem, které člověku nelze vzít. V Open Gate se proto snažíme vést všechny naše žáky a studenty k pochopení, že vzdělání je nejen synonymem kvalitního života, ale obzvláště svobody. Naše škola se k tomuto faktu hlásí formou a způsoby výuky, ale také tím, jak naši studenti tráví svůj čas mimo ni.

Vzděláváme studenty motivované ke studiu, kteří k nám přicházejí z různého sociálního prostředí. Díky sociálním i akademickým stipendiím, jež poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation, je tak studium v naší škole dostupné i dětem s komplikovaným sociálním zázemím.

Ubytování na studentských kolejích navíc všem studentům umožňuje prožívat intenzivní studentský život a rovněž zařadit do běžného školního dne aktivity, které nejsou na jiných školách zcela obvyklé.

Kromě české maturity připravujeme naše studenty na takzvanou mezinárodní maturitu IB. Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme. Rok co rok odcházejí z naší školy studenti, kteří jsou schopní uspět při studiu na zahraničních univerzitách v obrovské mezinárodní konkurenci dalších mladých lidí.

Na Open Gate učíme studenty nalézat řešení, která se ujmou, i když jsou odlišná od těch, která se nacházejí na obvyklých vyšlapaných cestách. S využitím svého talentu a dobrého vzdělání se naši studenti nebojí jít za svým cílem právě tou svou jedinečnou cestou.

Ze života Open Gate Základem naší výuky je především naučit studenty a žáky pracovat s informacemi. Porozumění předkládaným poznatkům a jejich kritické vyhodnocení jsou za každým úspěšným studentem či absolventem Open Gate a zároveň jsou samozřejmou moderní výukovou metodou.

Vzdělání není jen záležitost hlavy a rozumu, ale také srdce a citu. Na to se v Open Gate klade rovněž velký důraz. Zapojením do mnoha mimoškolních činností se studenti dostávají do prostředí a situací, jež rozvíjejí nejen jejich intelektuální, ale také emocionální část osobnosti. Poznání, že ne všichni mají stejné možnosti a totéž štěstí, je jednak motivuje k dalšímu usilovnému studiu, ale dává jim také možnost pochopit odlišná prostředí a různé pohledy na svět.

Open Gate je škola otevřená, svobodná, všestranná a moderní. To lze ověřit nejen pohledem na seznam předmětů, které se zde vyučují. Důkazem nejpřesvědčivějším jsou lidé, kteří tu studují a kteří z této vzdělávací instituce vycházejí vstříc dospělému životu.

Peter Nitsche
ředitel OPEN GATE – gymnázium a základní škola