Sociální stipendium

Sociální stipendium a podpora od nadace

Aby na Open Gate mohly studovat talentované děti z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje jim Nadace The Kellner Family Foundation finanční příspěvky na studium. Sociální stipendium poskytuje nadace dlouhodobě zhruba polovině studentů gymnázia.

Sociální stipendium mohou získat studenti přijatí ke studiu na gymnáziu, a to jak ti, kteří nastupují do primy, tak rovněž přestupující na Open Gate z jiné střední školy nebo druhého stupně základní školy ve vyšším ročníku.

Bližší informace k podmínkám získání sociálního stipendia a k termínům odeslání žádosti správní radě nadace najdete na webu Nadace The Kellner Family Foundation:

Sociální stipendium ve výši 100 % zahrnuje veškeré výdaje spojené se studiem, včetně učebnic a učebních pomůcek, ubytování, stravování, školních uniforem, aktivit pro volný čas, zdravotní a psychologické péče, praní prádla, využití knihovny a přístupu na internet, školního krytého bazénu, tělocvičny a venkovních i krytých sportovišť, lyžařského výcviku, výměnných pobytů a výletů v tuzemsku i zahraničí.