klíčenka | newsletter ZŠ Open Gate

O dění na ZŠ Open Gate pravidelně informuje měsíčník klíčenka. Nalézt zde můžete práce dětí, jejich reportáže a jiné zajímavosti, ale i informace o uskutečněných nebo plánovaných akcích.

Název „klíčenka“ vznikl na základě návrhu rodičů pilotního ročníku ve školním roce 2010/2011. Z návrhů pak žáci vybrali ten, který je nejvíce zaujal a nejvíce odpovídal charakteru školy a požadavku na obsah časopisu. V názvu je záměrně malé „k“, neboť žáci základní školy jsou těmi „menšími“ z Open Gate.

Klíčenka má také svoji internetovou verzi, kterou naleznete na adrese www.i-klicenka.cz. Hezké čtení.