Open Science

Před dvěma lety se pod vedením Jakuba Kunčáka sešla skupinka studentů, kteří byli nespokojeni s nedostatečným prostorem pro publikaci vědeckých článků. Nutno také podotknout, že se s tímto problémem nepotýkají pouze studenti Open Gate. Věda přeci není jen o bádání a shromažďování informací o dějích kolem nás, ale také o sdílení těchto informací a jejich publikaci. Výše zmíněná skupinka se proto rozhodla založit časopis Open Science, který se od ostatních liší nejen účelem, ale rovněž způsobem vedení. Redakce je nadále plně v rukou studentů, nicméně převážně ze začátku nám byla velkou nápomocí pevná ruka paní Kožnarové.

Obsah časopisu se sice liší číslo od čísla; všechny vědy jsou ale vždy rovnoměrně zastoupeny. V každém čísle najdete články z oblasti fyziky, chemie či biologie, dále práce věnující se technologii, matematice, zprávám ze světa nebo novinkám z Open Gate. Vše je zasazeno do kresleného formátu, a to včetně titulní ilustrace a krátkého komiksu na zadní straně.

Protože vědecká komunita dnes funguje téměř výhradně na mezinárodní úrovni, redakce Open Science nezahálí a pracuje na možnostech rozšíření tohoto časopisu dokonce i za hranice České republiky.

Aktuální číslo časopis Oddělení přírodních věd naleznete zde. Starší čísla Open Science můžete prolistovat v archivu.