Knihovna

Knihovna v Open Gate je v moderní multifunkční budově, kam si žáci a studenti chodí nejen půjčovat knihy a časopisy, ale také tam mohou pracovat na počítači, studovat nebo odpočívat. V dopoledních i odpoledních hodinách v knihovně rovněž probíhá výuka a příležitostně se zde konají akce různého druhu.

Knihovní fond je systematicky vytvářen od založení gymnázia a v současné době ho tvoří více než 27 000 titulů. V knihovně jsou především učebnice, odborná literatura a beletrie v různých jazycích – vedle českých knih zde jsou výtisky v angličtině nebo například v němčině, španělštině, francouzštině apod. Dále je zde zhruba 600 DVD nosičů s výukovým i zábavným obsahem a rovněž CD.

Knihy i další tiskoviny jsou evidované v knihovnickém systému KP-Win. Fond naučné literatury je řazen dle Mezinárodního desetinného třídění.

Knihovna odebírá okolo 30 různých časopisů včetně cizojazyčných (anglických, francouzských, německých a španělských). Aktuální informace jsou návštěvníkům knihovny k dispozici v denním tisku.

Deset počítačových pracovišť využívají studenti především k přípravě studentských projektů. Mohou využívat barevný scanner a kopírku.

Knihovna v Open Gate je otevřena každý všední den již od sedmi hodin, kromě pátku pak zavírá až v 19.00 hod. Času, kdy je možné v tomto příjemném a klidném prostředí pracovat, je tedy dostatek.

Na práci ve školní knihovně se podílejí i sami studenti. V rámci výchovy ke čtenářství jsou v knihovně různé akce – besedy s autory, výstavy, přednášky a pravidelné výstavky knižních novinek. Knihovna se zapojuje do mezinárodní akce Noc s Andersenem a jiných celostátních i mezinárodních knihovnických akcí.

Stále častěji využívají služeb knihovny v Open Gate i obyvatelé Babic, školní knihovna tak částečně nahrazuje funkci místní knihovny.

Přístup do online katalogu zde.