Mimoškolní činnost

Open Gate si dala za cíl vytvořit všechny podmínky pro to, aby z jejích bran vycházeli po maturitě lidé skutečně všestranní, vybaveni pro život nejen po stránce vzdělanostní, ale také emocionální a sociální. Toto poslání plní mimo jiné velice široké mimoškolní aktivity.

V areálu školy se nachází knihovna, divadelní sál, pracovní dílny - keramická, textilní, dřevodílna a kovodílna, výtvarný ateliér, hospodářský dvůr s koňmi, kozami a ovcemi, zookoutek s exotickou faunou a florou, krytý bazén, hudební a nahrávací studio, venkovní sportoviště a krytá sportovní hala.

Je jedno, zda se jedná o aktivity sportovní, kulturní či sociální, jejich cílem je všestranný rozvoj lidské osobnosti. Ať už má student dispozice ke kreativní činnosti, například keramice, hře na hudební nástroje, případně vyniká na poli kulinářském, nebo v sobě objeví schopnosti sportovní, třeba v plavání, florbalu, případně jízdě na koni, ve všech najde v Open Gate uplatnění a možnosti dál se rozvíjet.

Mimoškolní aktivity pro studenty Gymnázia jsou koncipovány jako ucelený program, kterým se naplňují předpoklady pro splnění požadavků „The Duke of Edinburgh‘s Award“ (DofE). Studenti si organizují svůj volný čas sami. Tím se spolupodílejí jak na tvorbě programu volného času, tak i na vedení (ti starší) jednotlivých aktivit.

Zde naleznete nabídku kroužků na gymnáziuna základní škole.