The Duke of Edinburgh’s Award

Přístup Open Gate ke všem aktivitám je velmi systematický a splňuje nároky prestižního britského programu Ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s Award). Mnozí studenti Open Gate jsou držitelé některé z medailí tohoto programu.

The Duke of Edinburgh‘s Award (DofE) je dobrovolný nesoutěžní program, který pomáhá mladým lidem od 14 do 25 let rozvíjet osobnost a aktivně využívat jejich volný čas.

Mladí lidé se v rámci této ceny systematicky zdokonalují ve třech oblastech:

 • rekreační sport
 • nesportovní dovednosti
 • pomoci ostatním.

Kromě toho je součástí ceny společná expedice a příprava na ni.

Cena vévody z Edinburghu nabízí tři úrovně obtížnosti – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Tyto úrovně se v zásadě liší dobou trvání a náročností závěrečné expedice, s tím, že obvykle na sebe navazují, tj. držitel bronzové ceny se může přihlásit na stříbrnou atd.

Open Gate nabízí všechny tři úrovně této ceny, bronzovou, stříbrnou i zlatou. Dosažení bronzové úrovně trvá tři měsíce a studenti mají šanci přihlásit se na tuto cenu vždy v průběhu února, studují-li v kvintě, sextě nebo septimě. Dosažení stříbrné úrovně trvá šest měsíců a přihlásit se na ni mohou studenti, kteří dříve splnili úroveň bronzovou. Přihlašují se na ni tudíž studenti sexty či septimy, a to v průběhu prosince. Na zlatou úroveň se mohou přihlásit pouze držitelé ceny stříbrné, a to v průběhu září v septimě. Splnění všech kritérií této ceny je nejnáročnější a trvá minimálně jeden rok.

Všechny přihlášky se podávají e-mailem na adresu koordinátora této ceny - michalik@opengate.cz. Po přihlášení je ke každé úrovni přidělen garant, který provází skupinu celou cenou a dává studentům všechny potřebné informace. Garant ve spolupráci s účastníky také určuje, jak bude vypadat příprava na expedici i samotná expedice.

Filozofie Ceny vévody z Edinburghu přirozeně souzní s Open Gate, je totiž založena na principech zážitkové pedagogiky, učení zkušeností, rozvíjení aktivity samotných studentů, jejich spolupráce, vzájemného pochopení a tolerance. Klíčová je rovněž schopnost sebereflexe a sebehodnocení.

Všechny tyto principy naplňuje rovněž vzdělávání v Open Gate, takže zapojení do tohoto programu je pro naši školu krokem naprosto logickým.

Aktuální zprávy

 • ​Zájem o Cenu vévody z Edinburghu stále roste

  ​Zájem o Cenu vévody z Edinburghu stále roste

  12. 11. 2018 - Nedílnou součástí začátku školního roku je i dokončování jednotlivých úrovní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) našimi studenty a jejich přihlašování do dalších úrovní.

 • Zlatou stezkou Českého ráje

  Zlatou stezkou Českého ráje

  1. 10. 2018 - ​Když pár dní před plánovanou expedicí v rámci DofE, tzv. expedice na ostro, v červnu přišly zprávy, že Michal si zlomil nohu a Marek leží v nemocnici, zhrozili jsme se. Celá naše akce byla v ohrožení a byla přesunuta na září.

 • Stříbrná expedice DofE

  Stříbrná expedice DofE

  26. 9. 2018 - ​V červnu 2018 naše skupina dovršila všechny přípravné aktivity, které předcházely závěrečné cykloexpedici.

 • Mezinárodní cena vévody z Edinburghu pokračuje v OG i v novém školním roce

  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu pokračuje v OG i v novém školním roce

  13. 9. 2018 - ​Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) má na naší škole bohatou minulost a pravděpodobně i velmi světlou budoucnost. V minulém školním roce bylo do tohoto programu zapojeno více než 50 našich studentů z vyššího gymnázia a letos čekáme ještě větší zájem.

 • ​Cena vévody z Edinburghu – expedice

  ​Cena vévody z Edinburghu – expedice

  24. 4. 2018 - Stejně jako v uplynulých letech přináší i letošní jaro do OPEN GATE zvýšenou porci outdoorových akcí. Jednou z nich – typicky spjatou s naší školou – je i expediční část ceny DofE.