Open Gate
gymnázium a základní škola

Pomáháme studentům objevit, v čem vynikají, a svobodně se rozvíjet. Nabízíme výborný start budoucím vědcům, umělcům, technikům i sportovcům.

Přijímací řízení na gymnázium

Ředitelka školy rozhodla o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku osmiletého studia pro školní rok 2019/2020.

Novinky a reportáže

Tradiční páteční pozdrav ze základní školy

Další tradiční páteční pozdrav od pana ředitele ZŠ.

Páteční zprávy z gymnázia

Pondělní assembly bylo zasvěceno tématu Academic Honesty, nedílné součásti života a práce dnešního zodpovědného studenta.

Slavnostní valentinské assembly v divadle školy zahalené zlatou barvou

Další setkání v rámci projektu "Pošli to dál". Našim milým hostem byl tentokrát pan PaedDr. Slávek Hrzal - školský ombudsman.

Základní škola

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim najít v sobě to nejlepší. Skrze poznání světa i sebe sama jim otevíráme brány k lepšímu životu.

Gymnázium

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Připravujeme na českou i mezinárodní maturitu IB.

Stipendia

Díky velkorysým stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation dáváme špičkové vzdělání i těm studentům gymnázia, kteří nemohou platit školné.

Profil studenta

Učíme studenty poznávat svět i sami sebe. Vedeme je k samostatnosti, zodpovědnosti a kritickému myšlení. Proto s přehledem složí mezinárodní maturitu IB i českou maturitu a pokračují na prestižních univerzitách.

Školní kampus

Špičkové laboratoře, hudební zkušebna, školní divadlo, bohatě zásobená knihovna. Ale i bazén, fitness, hřiště a sportovní hala. Myslíme na to, abychom mohli rozvíjet každý talent.

Mezinárodní maturita IB

Studenty připravujeme na mezinárodní maturitu International Baccalaureate i na českou státní maturitu. Na konci studia se pak sami rozhodnou, kterou zkoušku složí. Často si vyberou obě.

Studentské koleje

Gymnazistům nabízíme bydlení na školní koleji. Přímo v kampusu školy. Můžeme tak přijímat studenty z celé České republiky. Vznikají tady skutečná přátelství na celý život.

Akademické kluby

Akademické kluby vedou studenti, kteří chtějí mnohem více proniknout do svého vysněného oboru. Chodí společně na stáže, zvou odborníky z praxe a vzdělávají se skutečně do detailu.

Poradenské
centrum

Studentům i všem ostatním kolem Open Gate nabízíme pomoc psychologů, koučů, terapeutů a dalších odborníků. Téměř každý z nás někdy potřebuje poradit, se školou nebo se životem.

Školní autobus

Pro dojíždějící máme školní autobus, kterým vozíme žáky a studenty ve školních dnech na trase Praha - Babice a zpět. Jezdíme s ním i na různé výlety a akce mimo školu.

Facebook

Tento týden je u nás slyšet španělšina častěji než obvykle. Poprvé hostíme studenty a učitele z naší nové partnerské školy Colegio Ángel de la Guarda, Alicante. Máme společné vyučovací hodiny,…

Tento týden je u nás slyšet španělšina častěji než obvykle. Poprvé hostíme studenty a učitele z naší nové partnerské školy Colegio Ángel de la Guarda, Alicante. Máme společné vyučovací hodiny,…