Zástupce vedoucího kolejí

Popis činnosti

Spolupráce s ředitelem koleje a vedením školy na rozvoji koncepce kolejí.

Spolupráce se specializovanými odborníky v případě potřeby.

Práce s dětmi:

 • Vstupní pohovor s novými dětmi.
 • Komplexní výchovně vzdělávací a preventivní činnost (zajištění a realizace preventivních, volnočasových, rozvojových a kulturních aktivit).
 • Individuální práce s dětmi – posuzování individuálních zvláštností a potřeb dětí a jejich podpora.
 • Krizová intervence v případě potřeby.

Podpora týmu vychovatelů:

 • Metodické vedení vychovatelů – doporučení, instruktáž, navrhování cílených opatření, volba přístupu, kritická témata.
 • Konzultace nad aktuálními tématy.
 • Vzdělávání a odborné poradenství.
 • Supervize/Intervize vychovatelům – skupinové i individuální.

Administrativa:

 • Vedení evidence o pedagogické činnosti.
 • Další činnosti vyplývající z povahy činnosti.

Požadavky na praxi

 • Praxe v jakémkoliv zařízení, které se věnuje dětem – internát, nízkoprahové centrum, středisko výchovné péče, koleje, diagnostický ústav, atd.
 • Zkušenost s vedením týmu.

Požadavky na vzdělání

 • Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče.
 • Orientace ve školní a pedagogické psychologii, znalost etopedie výhodou.

Další informace k pozici

 • Lokalita Babice u Prahy.
 • Aktivní fungování kolejí mezi 15 a 22h.
 • Velikost kolejí – 100 dětí.