Mezinárodní maturita IB a česká maturita

Studenti si naši školu vybírají kvůli dostupnému mezinárodnímu vzdělání, které jim dává možnost velmi dobrého uplatnění v globálním světě. Naši studenti skládají mezinárodní maturitu International Baccalaureate IB. Zároveň si můžou vybrat i klasickou českou maturitu nebo různé kombinace obou zkoušek. Převážnou část studia je připravujeme na všechny možnosti, rozhodnout se musí až na začátku posledního ročníku.

Mezinárodní maturita International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate si vybírají nejčastěji studenti, kteří už vědí, že chtějí studovat v zahraničí. Dobré výsledky z téhle zkoušky jim totiž pomůžou při přijímačkách na Oxford, Stanford, Berkeley a řadu dalších významných univerzit. A naši studenti skutečně dobré výsledky mají.

Česká maturita

Českou maturitu si celkem pochopitelně vybírají hlavně studenti, kteří se do ciziny nechystají. Ne, že by to jenom s českou maturitou nešlo, ale je to přece jen o trochu složitější.

Česká maturita se skládá ze dvou částí, státní a profilové (školní). Státní část vytváří stát prostřednictvím organizace CERMAT a obsahuje didaktický test z češtiny, a dále dle výběru studenta buďto didaktický test z anglického jazyka nebo matematiky. Ve školní části, které se říká profilová, skládají studenti zkoušku z češtiny, dále zkoušku z angličtiny – jestliže si ji vybrali ve společné části  –  a navíc zkoušku z dalších dvou předmětů podle vlastního výběru. V případě zájmu může student konat i další nepovinné zkoušky.

Mezinárodní maturita IB i česká maturita

Velká část našich studentů si chce nechat otevřené všechny možnosti. Proto skládají maturity obě, International Baccalaureate IB i českou maturitu. Připravujeme je tak, aby věci uměli a rozuměli jim, takže je pak už jedno, kdo a jak se jich na ně ptá.

Česká maturita a certifikáty IB

Studenti, kteří se chystají studovat v Česku a k tomu chtějí využít nabídky zahraničních stáží a studijních pobytů, si někdy přiberou k české maturitě ještě certifikáty International Baccalaureate. Většinou z předmětů, které se hodí k jejich plánovanému studijnímu oboru. Certifikáty jsou důkazem toho, že to s obory, kterým se věnují, myslí skutečně vážně.

Mezinárodní maturita IB a státní zkouška z češtiny

Tuto kombinaci našim studentům umožňuje výjimka, kterou Open Gate udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu je našim studentům uznána mezinárodní maturita IB stejně jako česká maturita. Musí ale k IB složit zkoušku z češtiny ve státní části.

Specifikace maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělávání 79-41-K/81

Na základě ustanovení § 78 a § 79 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2023 tato pravidla:

1. Společná část maturitní zkoušky

a) povinná část

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze dvou předmětů:

 1. z českého jazyka a literatury
 2. z cizího jazyka nebo matematiky (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka nebo ruského jazyka)

b) nepovinná část

Žáci mohou konat až dvě nepovinné zkoušky z následující nabídky:

 1. Matematika: nebyla-li vybrána v povinné části
 2. Cizí jazyk (AJ, FJ, ŠJ, NJ) – nebyl–li vybrán v povinné části
 3. Matematika rozšiřující

2. Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Forma konání ostatních zkoušek je uvedena ve specifikaci jednotlivých předmětů.

Povinné zkoušky:

Žáci si mají možnost vybrat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyk (FJ, NJ, ŠJ)
 2. History
 3. Economics
 4. Matematika
 5. Physic
 6. Chemistry
 7. Biology
 8. Biologie - seminář
 9. Chemie - seminář
 10. Psychology
 11. Environmental system and societies
 12. Global Politics
 13. Business and management
 14. Visual Arts

Nepovinné zkoušky:
(možno si vybrat maximálně 2 předměty)

Všechny předměty uvedené jako povinné.

Přihlášky k maturitě musí žáci podat nejpozději do 1. 12. 2022.  

V Babicích dne 21. 10. 2022                                                                                                                     

Mgr. Petra Dobešová
ředitelka školy

Výsledky maturit

S mezinárodní maturitou IB na plný počet bodů

S mezinárodní maturitou IB na plný počet bodů

Radim Dvořák je jedním z absolventů našeho gymnázia 2022 a byl to on, kdo v mezinárodní maturitě IB dosáhl magické hranice plného počtu 45 bodů.

U závěrečných zkoušek oktaváni opět excelovali

U závěrečných zkoušek oktaváni opět excelovali

V uplynulém školním roce skládalo závěrečné zkoušky 36 našich studentů, a to českou maturitu, mezinárodní maturitu IB nebo různé kombinace těchto zkoušek.

Mezinárodní maturita International Baccalaureate 2021

Mezinárodní maturita International Baccalaureate 2021

Plný počet, tedy 45 bodů, pro pět našich absolventů. Jsme hrdí na výsledky všech absolventů. Top hodnocení 40+ bodů letos získalo 16 z nich a vysoký průměr za všechny absolventy, 39,8 bodu, potvrzuje, že všichni byli prostě skvělí.

Maturity 2020

Maturity 2020

Zkoušku dospělosti složilo úspěšně všech 37 oktavánek a oktavánů. I v tomto roce se jeden z maturantů, Matěj Rendla, může pochlubit plným počtem 45 bodů z mezinárodní maturity IB. 

IB v roce 2019: plný počet 45 bodů pro Theu

IB v roce 2019: plný počet 45 bodů pro Theu

Absolventi gymnázia Open Gate opět výborně skórovali v mezinárodní maturitě International Baccalaureate (IB). Thea Kratochvílová získala plný počet 45 bodů. Průměrný výsledek letošních absolventů IB v Open Gate je 38 bodů, i to je výrazně dobré ohodnocení.

Maturitní výsledky 2019

Maturitní výsledky 2019

Gratulujeme letošním maturantům k úspěšnému zakončení OPEN GATE, pojďme se nyní na jejich výsledky společně podívat.

Mezinárodní maturita IB pro studenty Open Gate na výbornou

Mezinárodní maturita IB pro studenty Open Gate na výbornou

Studenti Open Gate od samého počátku dosahují vynikajících výsledků individuálně i v celkovém průměru. Všech 18 letošních absolventů (kompletní zkoušky nebo některých z certifikátů IB) ve zkoušce uspělo. Navíc dosáhli celkového průměru ve výši 40 bodů!

​Maturitní zkoušky 2016

​Maturitní zkoušky 2016

Studenti oktávy 2016 konali ve společné části zkoušky z českého jazyka a literatury a anglického jazyka. Zkoušky se skládají ze tří komponentů: písemné práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Celkový průměr všech maturitní zkoušek je letos 1,125. Patnáct ze šestnácti studentů má vyznamenání (z toho osm samé jedničky).

Výsledky mezinárodní maturity IB

Výsledky mezinárodní maturity IB

Zatímco celosvětově studenti získali průměrné hodnocení 30 bodů (ze 45 možných), absolventi gymnázia Open Gate dosáhli opět vynikajícího průměru 36,2 bodu. Nejvyššího ohodnocení dosáhl student se 43 body. Mezinárodní maturita IB otevírá studentům dveře ke studiím na prestižních zahraničních univerzitách.

Maturitní zkoušky na Open Gate

Maturitní zkoušky na Open Gate

Celkově studenti tohoto ročníku Open Gate konali za 22 dní: minimálně 4 testy a písemné práce ve společné části české maturity, až 15 testů či písemných prací v IB a 1 až 5 ústních zkoušek pro společnou a profilovou část české maturity.

Mezinárodní maturita IB

Mezinárodní maturita IB

Pro složení zkoušek mezinárodní maturity IB se letos rozhodlo všech 17 studentů posledního ročníku Open Gate. Čtyřem studentům se podařilo získat 39 bodů a více. Také v letošním roce se tak naše gymnázium zařadilo mezi ty nejlepší školy v ČR i ve světě.

Maturitní týden

Maturitní týden

Ve středu úspěšně skončily letošní maturitní zkoušky. Studenti oktávy 2014 v uplynulých dvou dnech skládali profilové zkoušky školní části maturity a také ústní zkoušky společné části z českého a anglického jazyka.

IB otevírá českým studentům cestu na prestižní univerzity

IB otevírá českým studentům cestu na prestižní univerzity

Výsledky studentů českého gymnázia Open Gate patří celosvětově k nejlepším. Letos v květnu ji skládalo přes 127 000 středoškoláků ve 145 zemích světa. Absolventi Open Gate dosáhli průměrného skóre 37,2 bodu, čímž se zařadili mezi nejlepší střední školy v celosvětovém srovnání.

Maturita 2013

Maturita 2013

V pondělí 20.5. na OPEN GATE úspěšně skončily letošní maturitní zkoušky. Studenti oktávy 2013 v uplynulých třech dnech skládali profilové zkoušky školní části maturity a také ústní zkoušky společné části z českého a anglického jazyka. Didaktické testy a písemné práce z obou jazyků letos podle nového modelu psali již na počátku května.

Výsledky studentů zařadily gymnázium Open Gate mezi nejlepší střední školy

Výsledky studentů zařadily gymnázium Open Gate mezi nejlepší střední školy

Celosvětový průměr dosažených výsledků u IB diplomu činil v letošním roce 29,83 bodů. Studenti Open Gate se mohou pochlubit průměrem 36 bodů, čímž se zařadili v programu mezinárodní maturity IB k nejlepším školám na světě.

Výsledky maturitních zkoušek

Výsledky maturitních zkoušek

Pro společnou část letošní maturitní zkoušky si studenti vybrali anglický jazyk (16 ze 17 na vyšší úrovni), český jazyk a někteří též nepovinně matematiku. Studenti letošního ročníku dosáhli téměř stejných výsledků jako v loňském roce jejich předchůdci. Z angličtiny byl průměr 1,23 a z češtiny 1,47.