Open Gate

gymnázium a základní škola

Open Gate je škola, která věří, že každé nadání si zaslouží rozvíjet.

Jsme tu pro budoucí vědce, umělce, techniky i sportovce. Nabízíme špičkové vzdělání, které studentům dává dostatek prostoru k posilování jejich nadání. Respektujeme osobnost jednotlivce, podporujeme tvořivost a originalitu.

Do našich tříd chodí jen kolem dvaceti studentů a na některé předměty se dělí do ještě menších skupin. To nám umožňuje vyučovat podle nejnovějších trendů a přistupovat ke každému opravdu jednotlivě.

Výborné vzdělání má podle nás být dostupné každému, kdo o něj usiluje. Proto máme štědrý stipendijní program od rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, díky kterému mohou na našem gymnáziu být i studijně nadané děti, kterým nemohou jejich blízcí platit školné. Třeba proto, že žijí v dětských domovech, v náhradní rodinné péči nebo v rodinách s nízkými příjmy. Od jejich spolužáků, kteří sociální stipendium nemají, je ale nepoznáte. A nejen díky školním uniformám.

Zapojujeme do výuky moderní technologie. Vše vidíme v širších souvislostech a proto učíme napříč předměty. Bereme studenty jako partnery, kteří dokážou společně s učitelem najít nejlepší cestu k cíli vlastním tempem. Připravujeme naše studenty na život ve velmi rychle se měnícím světě.

Většina našich studentů zakončí školu mezinárodní maturitou International Bacalaureate a českou maturitní zkouškou. Pokračují ve studiu na některé z prestižních zahraničních či českých univerzit. To ale není tak důležité. Pro nás je hlavní, že tou dobou jsou z nich sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak každý osobně může pomoci udělat z něj lepší místo.