Open Gate
 gymnázium a základní škola

Open Gate je škola, která věří, že každé nadání si zaslouží rozvíjet

Jsme tu pro budoucí vědce, umělce i třeba techniky. Nabízíme špičkové vzdělání, které studentům dává dostatek prostoru k posilování jejich nadání. Respektujeme osobnost jednotlivce, podporujeme tvořivost a originalitu.

Studenti Open Gate

Do našich tříd chodí jen kolem dvaceti studentů a na některé předměty se dělí do ještě menších skupin. To nám umožňuje vyučovat podle nejnovějších trendů a přistupovat ke každému opravdu jednotlivě.

Zapojujeme do výuky moderní technologie. Vše vidíme v širších souvislostech a proto učíme napříč předměty. Bereme studenty jako partnery, kteří dokážou společně s učitelem najít nejlepší cestu k cíli vlastním tempem. Připravujeme naše studenty na život ve velmi rychle se měnícím světě.

Je pro nás důležité, že od nás odchází sebevědomí, ohleduplní a zodpovědní lidé, kteří znají svoje silné i slabé stránky. Zajímají se o svět kolem sebe a také o to, jak každý osobně může pomoci udělat z něj lepší místo.

Stipendia

Výborné vzdělání má podle nás být dostupné každému, kdo o něj usiluje. Proto máme štědrý stipendijní program od rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, díky kterému mohou na našem gymnáziu být i studijně nadané děti, kterým nemohou jejich blízcí platit školné. Třeba proto, že žijí v dětských domovech, v náhradní rodinné péči nebo v rodinách s nízkými příjmy. 

Školní kampus

Špičkové laboratoře, hudební zkušebna, školní divadlo, bohatě zásobená knihovna. Ale i bazén, fitness, hřiště a sportovní hala. Myslíme na to, abychom mohli rozvíjet každý talent.

Mezinárodní maturita IB

Většina našich studentů zakončí školu mezinárodní maturitou International Bacalaureate a českou maturitní zkouškou. Pokračují ve studiu na některé z prestižních zahraničních či českých univerzit.

Studentské koleje

Gymnazistům nabízíme bydlení na školní koleji. Přímo v kampusu školy. Můžeme tak přijímat studenty z celé České republiky. Vznikají tady skutečná přátelství na celý život.

Akademické kluby

Akademické kluby vedou studenti, kteří chtějí mnohem více proniknout do svého vysněného oboru. Chodí společně na stáže, zvou odborníky z praxe a vzdělávají se skutečně do detailu.

Poradenské
centrum

Studentům i všem ostatním kolem Open Gate nabízíme pomoc psychologů, koučů, terapeutů a dalších odborníků. Téměř každý z nás někdy potřebuje poradit, se školou nebo se životem.