Pedagogický sbor základní školy

Vzdělaní a zkušení pedagogové, kteří jsou nadšení pro své předměty. S radostí a empatií jsou pozitivními vzory pro své žáky.

Petra Kobrová
zástupkyně ředitelky pro ZŠ - pověřena řízením ZŠ

kobrova@opengate.cz
Celý profil

Luke Ryan
Senior English Teacher

ryan@opengate.cz
Celý profil

Stanislav Červený
učitel a výchovný poradce pro ZŠ

cerveny@opengate.cz
Celý profil

Eric Davis
učitel angličtiny na ZŠ

davis@opengate.cz
Celý profil

Alexandra Děžinská
učitelka a koordinátorka Čtenářského kontinua pro ZŠ

dezinska@opengate.cz
Celý profil

Tereza Kasalová
učitelka na ZŠ

kasalova@opengate.cz
Celý profil

Monika Malovcová
vedoucí pedagogická asistentka na ZŠ, vychovatelka

malovcova@opengate.cz
Celý profil

Alexandra Miková
pedagogická asistentka na ZŠ a vychovatelka

mikova@opengate.cz
Celý profil

Felizardo Armando Muianga
pedagogický asistent výuky angličtiny a vychovatel na ZŠ

muianga@opengate.cz
Celý profil

Andrea Píryová
pedagogická asistentka na ZŠ a vychovatelka

piryova@opengate.cz
Celý profil

Martin Pliska
pedagogický asistent a vychovatel

pliska@opengate.cz
Celý profil

Barbora Sirková
speciální pedagožka pro ZŠ a Pedagogicko-psychologickou poradnu, metodička prevence pro ZŠ, pedagogická asistentka a vychovatelka

sirkova@opengate.cz
Celý profil

Jana Urbanová
učitelka angličtiny na ZŠ

kotikova@opengate.cz
Celý profil

Ilona Vuchtrlová
pedagogická asistentka, vychovatelka, koordinátorka charitativních projektů na ZŠ

vuchtrlova@opengate.cz
Celý profil

Marie Zicháčková
učitelka na ZŠ; webmaster

zichackova@opengate.cz
Celý profil