Jolana Beranová

učitelka češtiny

E-mail: beranova@opengate.cz
Telefon: +420 607 300 346

Vzdělání

1983 – 1989 Vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy, Katedra Českého jazyka a literatury a Katedra Občanské výchovy, svoje studium zakončila doktorskými zkouškami.

Praxe

Jolana převážně učila na základních školách, kromě dvou období, kdy působila na soukromém gymnáziu. Během těchto let absolvovala semináře a vzdělávací programy, kterými obohacovala své poznatky a svoji praxi. Nejvíce si Jolana cení dvouletého kurzu Etická výchova, pořádaného Etickým fórem ČR.

Koníčky

Sport k Jolaně patří odmala, a to hlavně plavání a běh na lyžích. S menšími přestávkami se Jolana intenzivně věnuje józe, která je jí blízká nejen svými cviky, ale i celkovým pojetím života.

Druhou oblastí, která Jolaně přináší radost, je příroda v nejširším slova smyslu – její ochrana (různé dobročinné akce), turistika, pěstování květin, podpora útulku … Jolana je milovníkem koček a jedna je i součástí jejího domova, ráda cestuje a jezdí autem.

Do třetice je Jolaninou neodmyslitelnou součástí života literatura; knihami je stále obklopena, i když s věkem se její mění zaměření.  

Sport k Jolaně patří odmala, a to hlavně plavání a běh na lyžích. S menšími přestávkami se Jolana intenzivně věnuje józe, která je jí blízká nejen svými cviky, ale i celkovým pojetím života.

Druhou oblastí, která Jolaně přináší radost, je příroda v nejširším slova smyslu – její ochrana (různé dobročinné akce), turistika, pěstování květin, podpora útulku … Jolana je milovníkem koček a jedna je i součástí jejího domova, ráda cestuje a jezdí autem.

Do třetice je Jolaninou neodmyslitelnou součástí života literatura; knihami je stále obklopena, i když s věkem se její mění zaměření.