Brožová Vendula

speciální pedagožka pro ZŠ a Pedagogicko-psychologickou poradnu

E-mail: brozova@opengate.cz
Telefon: +420 606 035 626

Vendula v Open Gate vede speciálně pedagogické hodiny s dětmi s potřebou podpůrných opatření, tyto děti vyhledává a diagnostikuje, metodicky vede učitele a asistenty pedagoga, vytváří programy pro děti s OMJ. Těší ji smysluplná práce, která pomáhá dětem i jejich rodičům, i hledání a rozvíjení nových cest a možností jak svěřených dětí, tak jejích vlastních. Důležitým momentem pro ní v tomto směru byla spolupráce se soukromou mezinárodní školou Square, kde působila na pozici školního speciálního pedagoga. Primárně na tuto zkušenost navazuje také v Open Gate.

Vzdělání

2018           Pedagogická fakulta University Karlovy, obor Speciální pedagogika, (Mgr.)

2015           Kompletní krizová intervence – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, „D“ Liberec

2011           Bezpečnostně právní fakulta Policejní akademie ČR v Praze, obor Bezpečnostně právní studia, (Bc.)

2004           Pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení, (Bc.)

2002           Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Praha (DiS.)

Praxe

Již v průběhu studií na gymnáziu spolupracovala s PPP v Nymburce, účastnila se seberozvojových skupin nebo realizovala peer projekty ve školách.

Dále její cesta vedla různými směry. Od centra pro drogově závislé, přes mateřskou školu s Montessori prvky, které stále ráda využívá v práci s jakýmikoliv skupinami, lektorování a zkoušení dospělých v rámci systému profesních kvalifikací, až po práci s mladými cizinci bez rodinného zázemí a absencí češtiny, jako rodného jazyka. Poslední jmenované práci se Vendula věnovala před nástupem do Open Gate. Jejím základem byla krizová intervence, speciálně pedagogická diagnostika a podpora, výuka češtiny, podpůrně terapeutické rozhovory, zplnomocňování klientů a také podpora jejich úspěšné integrace do českého kulturního prostředí.

Koníčky

Ve svém volném čase ráda čte odbornou literaturu i beletrii, chodí do divadla a vzdělává se ve svém oboru. Stále více ji zajímá oblast Blízkého východu a doufá, že se jí podaří vyjet na další cestu tímto směrem. Doma se stará o Irského vlkodava, kterého s rodinou získali díky Nadačnímu fondu IW z nevhodných podmínek. A opravdu už jen velmi zřídka, zato ráda se projede na motorce.