Čermáková Draga

vychovatelka, poradkyně pro studenty na kolejích, terapeutka pro gymnázium

E-mail: cermakova@opengate.cz
Telefon: +420 725 840 169, +420 725 840 067

Draga pracuje v Open Gate od roku 2011. Poskytuje individuální konzultace studentům gymnázia. Vede uzavřenou arteskupinu pro starší studenty, a plánuje vytvočení této skupiny i pro studenty od primy do kvarty. Také nabízí možnost popovídat si i kolegům na kolejích a ve škole.

Vzdělání

2019 – 2022 Postgraduální výcvik v Gestalt terapii

2018 – 2019 Dvouletý artefiletický a arteterapeutický kurz

2014 – 2015, dvouletý postgraduální výcvik v GTDA (Gestalt terapie pro děti a adolescenty)

2012, kurz Práce v hliněném poli - prof. H. Denser

2011, Česká asociace streetworku - supervizní výcvik, garant PhDr. M. Kinkor

2007, kurz Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dětí a mládeže, Doc.PhDr.J.Kožnar, CSc.

2004 – 2006, Intervizní skupina se zaměřením na arteterapii, Dipl. KT D. Albrich

2004, kurz Využití arteterapie u osob s ADHD, D. Safran

2003, kurz Práce s krizí a tělem, PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle

2002, Psychiatrické minimum, MUDr. J. Stuchlík

2000, kurz Sociálně psychologické techniky v primární protidrogové prevenci, RNDr. Š. Tichý

1999 – 2004, Institut pro Gestalt terapii, psychoterapeutický výcvik

1999, Arteterapeutický kurz Práce s hlínou, Dipl. KT B. Albrich

1998, Primární protidrogová prevence, PhDr. A. Hamplová, RNDr. Š. Tichý

1997 – 1998, Arteterapeutický výcvik a studium, PhDr. Z. Petrželka

1985 – 1990, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika - vychovatelství, specializace Etopedie

Praxe

Draga pochází z Jaroměře, ale je patriotem města Vlašim, kde žila od dětství až do maturity. Pak jí studia oboru Speciální pedagogikana UK zavála do Prahy, kde žije přes 30 let. Začínala jako vychovatelka ve školní družině, později působila jako učitelka na několika základních školách v Praze. Sedm let byla etopedkou ve Výchovném ústavu a Středisku výchovné péče Klíčov na Praze 9. Celý život se věnuje dalšímu vzdělávání – nyní navštěvuje dvouletý arteterapeutický výcvik.

Koníčky

Draga miluje zahradničení - výpěstky jejího zahradnického kroužku se v Open Gate staly již pověstnými. Také má ráda divadlo, což už poznalo mnoho studentů, kteří s ní pravidelně navštěvují vybraná divadelní představení. Její další velkou zálibou je vaření. Také má radost z upravených prostor, proto sama interiéry navrhuje a upravuje.