Lenka Chárová Zahořová

kariérní poradkyně

E-mail: zahorova@opengate.cz
Telefon:

Lenka působí v Open Gate bezmála deset let. Zprvu jako učitelka jazyků, o něco později i jako kariérní poradkyně. Současnou náplní její práce je poskytování informací studentům, kteří by rádi studovali na vysokých školách v České republice či v zahraničí. Pomáhá jim s výběrem vhodné školy, s přihláškami a esejemi na univerzity, se zajišťováním testování na vysoké školy v zahraničí a také s přípravou materiálů pro nadace podporující studenty na vysokých školách.Organizuje besedy se zástupci českých i zahraničních univerzit nebo s absolventy Open Gate. Studentům radí i při výběru profesního uplatnění po skončení gymnázia.

Vzdělání

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor Český jazyk – Německý jazyk

Praxe

Po práci lektorky na jazykových školách a několikaleté zahraniční zkušenosti v Německu a Velké Británii začala Lenka pracovat v Open Gate. Kromě absolvování dodatečných kurzů v oblasti českého jazyka i německého a anglického jazyka se dále dovzdělávala v oblasti kariérního poradenství. Absolvovala rovněž řadu kurzů a konferencí na toto téma především v zahraničí. Velkým přínosem pro její práci vždy byla i zpětná vazba od studentů a absolventů Open Gate.

Koníčky

Lenka se ráda učí cizí jazyky, cestuje,věnuje se četbě krásné literatury a historii.