Barbora Davis

pedagogická asistentka a vychovatelka

E-mail: bdavis@opengate.cz
Telefon: +420 323 616 460

Bára se po vystudování gymnázia začala věnovat dobrovolnictví a neziskovému sektoru. Při práci a organizování dobrovolnických projektů vystudovala obor Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Ámose Komenského Praha.

Vzdělání

2009 – 2012, Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, obor Vzdělávání dospělých

Praxe

V rámci vysokoškolského studia se Bára věnovala projektovému řízení v neziskovém sektoru, projekty se týkaly především interkulturního a neformálního vzdělávání mládeže. Dobrovolnické projekty ji zavedly například na roční stáž do Španělska, kde měla na starost výuku angličtiny a organizaci evropských projektů pro učitele i žáky. V rámci projektu globálního vzdělávání odjela na stáž do Gruzie, kde organizovala mimoškolní aktivity pro děti a mládež. Později odjela na dva roky do Číny, kde vyučovala angličtinu na 1. stupni základní školy v Pekingu. Po návratu do Prahy nastoupila jako asistentka pedagoga v britské škole v Praze a nyní působí jako pedagogická asistentka na ZŠ Open Gate.

Koníčky

Ve volném čase Bára nejraději vyráží na výlety na kole či pěšky do přírody. Ráda vaří a ochutnává jídlo z celého světa.