Vojtěch Hanzálek

školní metodik prevence pro gymnázium a Pedagogicko-psychologickou poradnu, vychovatel

E-mail: hanzalek@opengate.cz
Telefon: +420 323 616 502

Vojta pracuje jako vychovatel na kolejích Open Gate od roku 2009 a od roku 2016 je zároveň školním metodikem prevence a věnuje se udržování bezpečného klimatu ve škole. To zahrnuje jak práci organizační - tvoření a aktualizování školního plánu primární prevence a objednávání programů pro třídy, a také přímou práci se studenty při preventivních dílnách a dalších aktivitách zajišťovaných Poradenským centrem. V neposlední řadě je podporou kolegům v tématech týkajících se prevence a jejich zapojení do výuky. Je také vedoucím školního týmu divadelní improvizace L.I.K.E, který několikrát ročně vystupuje v rámci představení České improligy.

Vzdělání

2009 – 2014, DAMU, Praha, Katedra výchovné dramatiky, obor Dramatická výchova
2014, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, kurz Respektovat a být respektován
2012, Jiráskův Hronov, Seminář improvizace
2011, Dětská scéna, Dramaturgický seminář
2006 – 2009, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Prázdniny trochu jinak, J. Michalík
Dramaterapeutické využití loutky (BOA)

Praxe

Vojta pochází z Českých Budějovic, ale od patnácti let žije a studuje v Praze. Ve své praxi se zaměřil na práci s dětmi a mládeží, nejdříve jako vedoucí dramatických kroužků, lesního klubu nebo jako vychovatel ve výchovném ústavu. Vystudoval speciální pedagogiku se specializací na etopedii a psychopedii. Momentálně studuje specializační studium metodika prevence. Jeho oblíbeným pedagogickým tématem je hledání rovnováhy mezi respektem, individualitou, partnerstvím a řádem, strukturou a pevnými hranicemi. 

Koníčky

Vojtěch miluje divadlo, četbu (zejména fantasy a sci-fi), filozofování u čaje, vodní a pěší turistiku, lezení po stěnách i skalách.