Hana Hirnšal Chlumská

výchovná poradkyně pro ZŠ, učitelka ZŠ

E-mail: chlumska@opengate.cz
Telefon:

Hanka je v Open Gate od roku 2017. Náplní její práce je vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost. Dále zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky s SPU, poskytuje metodickou podporu vyučujícím při práci s dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a při přípravě třídnických hodin. Poskytuje metodickou pomoc v oblasti výchovných trendů, sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství. Ve spolupráci s metodikem prevence a školním psychologem organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky. Hančiným celoživotním vzorem je dětský psycholog Zdeněk Matějček, jehož mottem “Člověk nejvíc vychovává v okamžiku, kdy si myslí, že vůbec nevychovává”, se řídí celou svoji profesní kariéru.

Vzdělání

2017 – současnost, Pedagogická fakulta  Univerzity Hradec Králové, CŽV pedagogických pracovníků, Studium pro výchovné poradce

2009, Státní rigorózní zkouška, Univerzita Karlova v Praze, zkouška z pedagogické psychologie, pedagogiky a filozofie výchovy a českého jazyka s didaktikou

2001 – 2006,  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra primární pedagogiky, obor Učitelství 1. st. ZŠ, specializace výtvarná výchova

Praxe

Hanka složila rigorózní zkoušky z pedagogické a školní psychologie a filozofie výchovy na Pedagogické fakultě UK. Absolvovala řadu kurzů, např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení či kurz Respektovat a být respektován. Je patronem nadačního fondu Erudikon, jenž vyhledává sociálně slabé studenty a poskytuje jim morální či finanční podporu. Dále spolupracuje s lékařskou fakultou na výzkumech týkajících se empatie především u dětí a jejím nejoblíbenějším tématem je etika a psychologie morálky. Hanka se také zabývá doprovázením onkologicky nemocných pacientů.

Hanka má za sebou bohatou učitelskou praxi, při které od roku 1999 prošla několika základními školami: ZŠ Klausova na Praze 13, ZŠ U Santošky na Praze 5 a ZŠ ve Fakultní základní škole Mezi Školami na Praze 13. Vedle aktivní pedagogiky se Hanka věnuje také akademické činnosti – působí jako vedoucí učitelka praxe studentů českého jazyka a literatury na PedF UK v Praze, spolupracuje s 3. LF UK v Praze na výzkumu týkajícím se empatie u dětí, pořádá besedy a interaktivní semináře o školní zralosti v MŠ. V neposlední řadě je Hanka také zdatnou instruktorkou plavání.

Koníčky

Hanka nejraději tráví volný čas se svými dětmi a rodinou na jezeře či u moře. Všichni členové rodiny jsou aktivní jachtaři a tak jsou volné chvíle na suchu velmi vzácné. Když zbyde čas na dobrou knihu, ráda čte jakoukoliv literaturu, především z oblasti psychologie, filozofie, etiky a pedagogiky.