Monika Kopecká

vychovatelka

E-mail: kopecka@opengate.cz
Telefon: +420 702 190 652

Po absolvování FF Ostravské univerzity se Monika věnovala soukromé výuce jazyků a matematiky. Na Státní Jazykové škole v Ostravě složila státní všeobecné jazykové zkoušky z AJ a ŠJ. Nicméně touha po cestování a zdokonalování mluveného jazyka ji na pár let odvedla od pedagogické praxe.

Vzdělání

1993 - 1996,  FF OU obor "Anglický jazyk pro druhý stupeň ZŠ"

1991 - 1992,  Státní Jazyková škola - Státní zkouška z AJ

1993 - 1994, Státní Jazyková škola  - Státní zkouška z ŠJ 

Praxe

Již během studií Monika působila jako vedoucí na dětských táborech nejen v ČR, ale i v Ohiu, USA. S dětmi také vypomáhala jako au - pair, a to hned 2x - v Londýně a na Mallorce. Od roku 1998 pracovala jako stevardka Českých Aerolinií.

Koníčky

Volný čas Monika nejraději tráví s rodinou při tůrách v přírodě,  cestování nebo plavání, ale miluje také čtení knih, studium cizích jazyků a kondiční cvičení.