Kateřina Kožnarová

ředitelka školy

E-mail: koznarova@opengate.cz
Telefon:

Kateřina má za sebou dlouholeté pedagogické zkušenosti, zejména v oborech biologie a obecné pedagogické praxe. V roce 2010 úspěšně absolvovala státní rigorózní zkoušky na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde působila také jako vedoucí různých kurzů a garant mezinárodních projektů. Kateřina se aktivně účastní odborných konferencí, kde hledá další inspiraci pro svou práci učitele a nové cesty ke smysluplné výuce na školách. Na státních i soukromých vzdělávacích institucích vede činnostně pojaté workshopy zaměřené na aktivní vyučování.

Vzdělání

2005 – 2010, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory Pedagogika a Didaktika biologie

Praxe

Svou učitelskou dráhu započala Kateřina v roce 1999 v kurzech anglického jazyka pro veřejnost. V roce 2005 nastoupila na Gymnázium Minerva v Praze, kde vyučovala biologii a anglický jazyk. V letech 2005 – 2012 působila na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde např. vedla kurzy Didaktika biologie a Školní projekt. Stala se také garantem projektu "Koncepce a ověření nového modelu pedagogické praxe v strukturovaných studijních programech pregraduální přípravy učitelů na PedF UK v Praze" a podílela se na realizaci mezinárodního projektu Evropské komise JOCITE/JOMITE. Během svého působení na Pedagogické fakultě UK byla členkou pracovní skupiny pro realizaci hodnocení výuky studentů, členkou Akademického senátu UK a předsedkyní Studijní a zahraniční komise Akademického senátu UK.

V současné době se pravidelně účastní zahraničních konferencí a workshopů, např. londýnského Bett Show, International Baccalaureate DP ve Velké Británii či IB World Conference v Haagu. Je autorkou a propagátorkou výukové strategie SOL (Student-organized Learning) umožňující studentům ovlivňovat způsob, jakým se učí, v závislosti na jejich individuálních vzdělávacích potřebách.

Kateřina je certifikovanou zkoušející pro předmět biologie v programu mezinárodní maturity International Baccalaureate. Na gymnáziu Open Gate učí od roku 2007, od roku 2017 zastává pozici ředitelky školy.

Koníčky

Volný čas tráví Kateřina se svou rodinou a přáteli, vycházkami do přírody, expediční cyklistikou a kondičním cvičením. Hraje squash a stolní tenis, s oblibou tančí salsu a bachatu, amatérsky se věnuje také klasickým tancům a hře na klavír. Ráda chodí do divadla a do opery, čte vědeckou literaturu, poezii i beletrii, zajímá se o výtvarné umění, design, hudbu, film a astronomii. Mezi její oblíbené skladatele patří Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi a Claude Debussy.