Barbora Veselá

speciální pedagožka pro ZŠ a Pedagogicko-psychologickou poradnu, metodička prevence pro ZŠ

E-mail: vesela@opengate.cz
Telefon: +420 606 035 626

Barbora je speciální pedagožkou a asistentkou na základní škole Open Gate od roku 2013. Náplní její práce je pomoc s diagnostikou žáků s rizikem vzniku speciálně-vzdělávacích potřeb. Pomáhá dětem při své asistentské práci přímo ve výuce. Úzce spolupracuje s rodiči, kteří mohou už od začátku školní docházky dětem účinně pomáhat.

Vzdělání

2009 – 2012, Teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katechismus

1997 – 1999, Pražská psychoterapeutická fakulta, Vzdělávací institut aplikované psychologie, obor Psychologie

1988 – 1992, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika, Výchova osob vyžadujících zvláštní péči

Praxe

Barbora vystudovala Speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě. Poté absolvovala řadu kurzů, například program Reedukační skupiny pro děti s SPU na ZŠ, kurz Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, kurz Respektovat a být respektován, program Signály SPU na počátku školní docházky, program Metoda dobrého startu, kurz Prevence šikanování ve školách či roční kurz Pedagogika Montessori. Většinu života pracovala v neziskových organizacích, spoluzakládala vzdělávací centra, angažovala se v prorodinné politice v Poslanecké sněmovně ČR. Velmi se jí líbí metoda dobrého startu, kterou zařazuje po celý školní rok ve spolupráci s třídní učitelkou do programu výuky v první třídě. Tato metoda účinně rozvíjí celkovou psychomotoriku dítěte a omezuje počet dětí, pro které by mohl být vstup do školy komplikovaný.

Ze studijních důvodů strávila rok v MŠ (1986 - 1987) a několik měsíců v Kojeneckém ústavu v Teplicích. Několik let pořádala program pro děti Sedmikrásek, který pomáhal rozvíjet jejich schopnosti.

Koníčky

Volný čas tráví Bára s rodinou a psem doma na vesnici. Jejím velkým koníčkem je i práce a studium.