Dobrovolnictví

Pomoc ostatním je pro nás samozřejmá součást každého dne. Naši studenti pomáhají podle svých možností a schopností tam, kde je potřeba. Získávají tak pocit odpovědnosti za svět, ve kterém žijí. Zároveň je to učí dívat se na složité sociální situace jinýma očima.

Studenti si sami vybírají, kam svoji pomoc nasměrují. Můžou se připojit do projektů, které už na škole běží, nebo si vybrat něco vlastního. Pečují například o nemocné děti či starší lidi, navštěvují domovy seniorů nebo třeba uklízejí v přírodě.

Spolupracujeme s těmito institucemi a zařízeními:

Domov pro seniory Mukařov

Za dlouhé roky spolupráce zde už vznikla mnohá přátelství mezi jeho klienty a studenty. Studenti si se seniory vypráví nebo jim čtou z jejich oblíbených knížek. Důležitý je především společně strávený čas.

Domov Pod Kavčí Skálou v Říčanech

Studenti dojíždí za seniory také do Říčan. Se seniory hrají deskové hry, zpívají nebo malují. Připravují pásmo zvané Cestománie, kdy takto zprostředkují seniorům své cestovatelské zážitky.

Olivova dětská léčebna Říčany u Prahy

Dětem v Olivovně studenti pomáhají s výukou cizích jazyků.

Základní škola a Mateřská škola Mukařov

Ve škole a mateřince v sousední obci se studenti zapojují do výuky anglického jazyka.

Základní škola Stránčice a Základní škola Mnichovice

V těchto školách studenti pomáhají s vedením anglického klubu.

Mateřská škola Kolovraty a Mateřská škola Benice

Děti v Kolovratech a v Benicích studenti učí anglicky tak trochu mimochodem během her.

Babice

Důležitá je i starost o naše okolí. Proto spolupracujeme s obecním úřadem v Babicích a pomáháme s úklidem odpadků či s pořádáním různých akcí (např. s organizováním běžeckých závodů) v obci. Spolupracujeme také s místní mateřskou školkou.

Indie

Většinou ke konci školního roku jezdí skupinka studentů do Indie, do partnerské školy Dirubhai Ambani International School v indické Mumbai. Pomáhají tam s obnovou vesnic a tamní infrastruktury, ale i se vzděláváním – výukou různých dovedností jako je práce na PC, či s anglickým jazykem.

Banát v Rumunsku

Skupina septimánů jezdí každoročně do rumunského Banátu, aby se seznámili se životem české komunity v tomto zapadlém cípu Evropy. Hlavní základnou bývá obec Eibentál, ale studenti navštěvují i další tamní české vesnice. Studenti Open Gate různými formami pomáhají především místním dětem: školními pomůckami, dovozem počítačů nebo dětských kol. Podíleli se také na stavbě dětského hřiště.

Open Gate

Studenti pomáhají rovněž sami sobě navzájem. Vypomáhají ve školní knihovně, doučují mladší studenty, pomáhají ve školní družině, pořádají různé akce – Valentýn, Vánoční večeře nebo Den dětí jsou již běžnou a neoddělitelnou součástí života studentů v Open Gate.

Světlušky

Již mnoho let se studenti Open Gate během měsíce září zapojují do národní sbírky pro pomoc nevidomým či lidem s oslabeným zrakem.

Vánoční hvězda

Poprvé jsme prodávali květiny v areálu školy o Vánocích 2013 a po velikém úspěchu se prodej Vánočních hvězd u nás stal součástí adventního času. Výtěžek předáváme do veřejné sbírky Sdružení Šance, která získané finanční prostředky používá na humanizaci hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, na sociální pomoc rodinám malých pacientů a na rekondiční pobyty pro děti po náročné léčbě.