Poradenské centrum

V Poradenském centru pracují laskaví a podporující profesionálové, kteří provází žáky a studenty po celou dobu jejich studia na Open Gate. Pomáhají jim předcházet nesnázím ve škole či v životě, a pokud již nějaké nastanou, tak je včas poznat a úspěšně se s nimi vyrovnat. Jsou k dispozici také všem ostatním členům týmu Open Gate, stejně tak i zákonným zástupcům žáků a studentů.

Přímo v kampusu školy máme vlastní Pedagogicko-psychologickou poradnu. Víme ale, že to nemusí vždycky stačit. Proto spolupracujeme v širším týmu psychologů, speciálních pedagogů, logopedů, koučů, psychoterapeutů i arte terapeutů. Nebojíme se oslovit externí odborníky nebo odborné organizace.

Jsme jedna z mála českých škol, které něco podobného nabízí. Prostě to s individuální, nadstandardní péčí o studenty myslíme opravdu vážně. Protože víme, že důležité jsou nejen vědomosti, které si naši studenti ze školy odnesou. Provázíme je, aby z nich vyrostli spokojení, sebevědomí a šťastní lidé.

Služby Poradenského centra Open Gate

  • konzultační a poradenské služby žákům základní školy a studentům gymnázia, jejich zákonným zástupcům, učitelům i vychovatelům;

  • péče o žáky a studenty s potřebou specifických podpůrných opatření;

  • předcházení školní neúspěšnosti;

  • řešení studijních nebo výchovných problémů;

  • prevence rizikových forem chování;

  • pomoc při řešení mimořádných situací;

  • sociální poradenství;

  • kariérové poradenství;

  • vztahové a osobnostní poradenství;

  • psychologická a terapeutická podpora.

Pro základní školu

Pro gymnázium

Pro veřejnost

Tým Poradenského centra

Dominika Adamová
vedoucí Poradenského centra; učitelka, školní poradce a terapeut pro gymnázium,

adamova@opengate.cz
Celý profil

Draga Čermáková
zástupkyně vedoucího kolejí, poradkyně pro studenty na kolejích, terapeutka pro gymnázium

cermakova@opengate.cz
Celý profil

Jiřina Hampejsová
asistent pedagoga - Learning support centre, vychovatelka ve školní družině

hampejsova@opengate.cz
Celý profil

Irena Henslová
asistenka pedagoga pro gymnázium, vedoucí knihovny

henslova@opengate.cz
Celý profil

Lenka Chárová Zahořová
kariérní poradkyně

zahorova@opengate.cz
Celý profil

Monika Juchová
výchovná poradkyně, speciální pedagožka, logopedka pro gymnázium

juchova@opengate.cz
Celý profil

Hana Keharová
asistentka pedagoga pro gymnázium

keharova@opengate.cz
Celý profil

Jenny Lees
kariérní a vysokoškolský poradce

lees@opengate.cz
Celý profil

Tereza Matoušková
asistentka pedagoga pro gymnázium

matouskova@opengate.cz
Celý profil

Barbora Sirková
speciální pedagožka pro ZŠ a Pedagogicko-psychologickou poradnu, metodička prevence pro ZŠ, pedagogická asistentka a vychovatelka

sirkova@opengate.cz
Celý profil

Michal Šmolka
psycholog pro ZŠ, gymnázium a Pedagogicko-psychologickou poradnu

smolka@opengate.cz
Celý profil