Školné

Open Gate je soukromá škola a platí se zde školné, ale studijně talentované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (například z dětských domovů nebo z rodin s nízkými příjmy) mohou užívat systém stipendií, jež poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation. Sociální stipendium od Nadace získává zhruba polovina studentů gymnázia.

Pro školní rok 2018/2019 bylo roční školné stanoveno v následující výši:

Základní škola

Školné na základní škole ve výši 180 000 Kč ročně zahrnuje:
 • vzdělávání ve formě denního studia v pětileté základní škole (tzv. první stupeň – první až pátá třída);
 • možnost účastnit se jednodenních akcí v rámci výuky (je zahrnuta úhrada dopravy a vstupného);
 • učebnice, učební texty a další výukové materiály nezbytné pro vzdělávání dostupné ve školní knihovně;
 • možnost konzultací se školním psychologem a speciálním pedagogem.

Výše školného pro žáky prvních tříd a nově přestupující od školního roku 2019/2020 je stanovena na 195.000,- Kč.

Osmileté gymnázium

Školné pro studenty, kteří dojíždějí do školy každý den, tzv. "denní studenty," ve výši na 236.000,- Kč ročně zahrnuje:

 • vzdělání ve formě denního studia na osmiletém gymnáziu;
 • učebnice, učební a výukové materiály dostupné ve školní knihovně;
 • školní uniformu;
 • možnost konzultací se školním psychologem;
 • možnost ošetření osobou se středním zdravotnickým vzděláním přítomnou v areálu školy.

Od školního roku 2019/2020 je výše školného pro denní studenty prim až sext a nově přestupující stanovena na 256.000,- Kč.

Školné pro studenty, kteří bydlí na studentských kolejích v areálu školy, tzv. „boarding“, ve výši 470 000 Kč ročně, zahrnuje:

 • vzdělání ve formě denního studia na osmiletém gymnáziu;
 • celodenní ubytování ve školském ubytovacím zařízení a celodenní výchovu;
 • celodenní stravování ve školní jídelně;
 • učebnice, učební texty a další školní potřeby nezbytné pro vzdělávání odpovídající ročníku, jenž student aktuálně navštěvuje;
 • možnost účastnit se sportovní a zájmové činnosti;
 • možnost ošetření školním lékařem a dále možnost ošetření osobou se středním zdravotnickým vzděláním přítomnou v areálu školy;
 • možnost konzultací se školním psychologem;
 • školní uniformu.

Školné na ZŠ i gymnáziu je obvykle placeno ve dvou splátkách, a to k 15. 7. nadcházejícího školního roku (1. pololetí) a k 15. 12. daného školního roku (2. pololetí).

Sociálníakademická stipendia jsou poskytována studentům gymnázia.