Historie školy

2002 | Nadace

Základní myšlenka, se kterou škola vznikala, bylo poskytnout kvalitní vzdělání studijně nadaným dětem a mladým lidem, bez ohledu na jejich sociální status. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přicházejí z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje nadace Educa, později Nadace The Kellner Family Foundation.

2004/2005 | Stavba

Areál školy Open Gate vyrostl na zelené louce ve středočeských Babicích nedaleko Prahy během patnácti měsíců. Koncept kolejní školy byl inspirován podobnými školami ve Velké Británii, Německu nebo Kanadě.

2005 | Osmileté gymnázium

V akademickém roce 2005/2006 otevřela škola poprvé své brány studentům.

2009 | Mezinárodní maturita IB

V lednu 2009 získalo osmileté gymnázium Open Gate akreditaci International Baccalaureate Diploma Programme, díky tomu mohou studenti na této škole absolvovat tzv. mezinárodní maturitu IB.

2010/2011 | Základní škola

V roce 2010 byly otevřeny první třídy základní školy. V následujícím akademickém roce přibyl první stupeň
(1. až 5. třída) česko-anglické základní školy.

2012 | Rozšíření areálu

Dokončena výstavba nové budovy základní školy a multifunkční haly, která slouží pro sportovní i společenské aktivity.

2014 | Rekonstrukce hlavní budovy gymnázia

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla tělocvična v hlavní budově, nejvýraznější změnou jsou však nové fasády budovy gymnázia s dřevěným obložením.

2016 | Rekonstrukce venkovního sportoviště

V létě proběhla kompletní rekonstrukce venkovního hřiště včetně výměn všech povrchů, vybavení i nástřiku tartanové dráhy. Nově máme na větší části hřiště speciální vyšší fotbalový povrch a přibyla nová hřiště: na líný tenis, badminton a na pétanque.