Mezinárodní maturita IB
a česká maturita

Studenti si naši školu vybírají kvůli dostupnému mezinárodnímu vzdělání, které jim dává možnost velmi dobrého uplatnění v globálním světě. Naši studenti skládají mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Zároveň si můžou vybrat i klasickou českou maturitu nebo různé kombinace obou zkoušek. Převážnou část studia je připravujeme na všechny možnosti, rozhodnout se musí až na začátku posledního ročníku.

Přijímáme pouze české studenty a/nebo studenty s trvalým pobytem v České republice.

Mezinárodní maturita IB

International Baccalaureate si vybírají nejčastěji studenti, kteří už vědí, že chtějí studovat v zahraničí. Dobré výsledky z téhle zkoušky jim totiž pomohou při přijímacích zkouškách na Oxford, Stanford, Berkeley a řadu dalších významných univerzit. A naši studenti skutečně dobré výsledky mají.

Česká maturita

Českou maturitu si celkem pochopitelně vybírají hlavně studenti, kteří se do ciziny nechystají. Ne, že by to jenom s českou maturitou nešlo, ale je to přece jen o trochu složitější.

Česká maturita se skládá ze dvou částí: státní a profilové (školní). Státní část vytváří stát prostřednictvím organizace CERMAT a obsahuje didaktický test z češtiny, a dále podle výběru studenta buď didaktický test z anglického jazyka, nebo matematiky. Ve školní části, které se říká profilová, skládají studenti zkoušku z češtiny, dále zkoušku z angličtiny – jestliže si ji vybrali ve společné části – a navíc i zkoušku z dalších dvou předmětů podle vlastního výběru. V případě zájmu může student konat i další nepovinné zkoušky.

Mezinárodní maturita IB i česká maturita

Velká část našich studentů si chce nechat otevřené všechny možnosti. Proto skládají maturity obě, International Baccalaureate IB i českou maturitu. Připravujeme je tak, aby věci uměli a rozuměli jim, takže je pak už jedno, kdo a jak se jich na ně ptá.

Česká maturita a certifikáty IB

Studenti, kteří se chystají studovat v České republice a k tomu chtějí využít nabídky zahraničních stáží a studijních pobytů, si někdy přiberou k české maturitě ještě certifikáty International Baccalaureate. Většinou z předmětů, které se hodí k jejich plánovanému studijnímu oboru. Certifikáty jsou důkazem toho, že to s obory, kterým se věnují, myslí skutečně vážně.

Mezinárodní maturita IB
a státní zkouška z češtiny

Tuto kombinaci našim studentům umožňuje výjimka, kterou Open Gate udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu je našim studentům uznána mezinárodní maturita IB stejně jako česká maturita. Musí ale k IB složit zkoušku z češtiny ve státní části.

Specifikace maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Obor vzdělávání 79-41-K/81

Na základě ustanovení § 78 a § 79 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky v roce 2024 tato pravidla:

1. Společná část maturitní zkoušky

 a) povinná část

Studenti budou konat maturitní zkoušku ze dvou předmětů

 1. z českého jazyka a literatury
 2. z cizího jazyka nebo matematiky (cizí jazyk si mohou studenti vybrat z anglického jazyka, francouzského jazyka, španělského jazyka nebo německého jazyka)

b) nepovinná část

Studenti mohou konat až dvě nepovinné zkoušky z následující nabídky

 1. matematika – nebyla -li vybrána v  povinné části
 2. cizí jazyk (AJ, FJ, ŠJ, NJ) – nebyl-li vybrán v povinné části
 3. matematika rozšiřující

2. Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Student může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Forma konání ostatních zkoušek je uvedena ve specifikaci jednotlivých předmětů.

Povinné zkoušky:

Studenti si mají možnost vybrat z následující nabídky:

 1. Cizí jazyk (FJ, NJ, ŠJ)
 2. Anglický jazyk
 3. Dějepis
 4. Ekonomie
 5. Matematika
 6. Fyzika
 7. IB Chemie
 8. IB Biologie
 9. Biologie
 10. Chemie
 11. Psychologie
 12. Enviromentální výchova
 13. Global politics
 14. Business and management
 15. Visual arts

Nepovinné zkoušky: (je možné vybrat si maximálně 2 předměty):

Všechny předměty uvedené jako povinné.

Přihlášky k maturitě musejí žáci podat nejpozději do 1. prosince 2023.  


V Babicích, dne 1. září 2023

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy

Výsledky maturit

S mezinárodní maturitou IB na plný počet bodů

S mezinárodní maturitou IB na plný počet bodů

Radim Dvořák je jedním z absolventů našeho gymnázia 2022 a byl to on, kdo v mezinárodní maturitě IB dosáhl magické hranice plného počtu 45 bodů.

U závěrečných zkoušek oktaváni opět excelovali

U závěrečných zkoušek oktaváni opět excelovali

V uplynulém školním roce skládalo závěrečné zkoušky 36 našich studentů, a to českou maturitu, mezinárodní maturitu IB nebo různé kombinace těchto zkoušek.

Mezinárodní maturita International Baccalaureate 2021

Mezinárodní maturita International Baccalaureate 2021

Plný počet, tedy 45 bodů, pro pět našich absolventů. Jsme hrdí na výsledky všech absolventů. Top hodnocení 40+ bodů letos získalo 16 z nich a vysoký průměr za všechny absolventy, 39,8 bodu, potvrzuje, že všichni byli prostě skvělí.

Maturity 2020

Maturity 2020

Zkoušku dospělosti složilo úspěšně všech 37 oktavánek a oktavánů. I v tomto roce se jeden z maturantů, Matěj Rendla, může pochlubit plným počtem 45 bodů z mezinárodní maturity IB.