Maturity 2020

Druhá polovina školního roku 2019/2020 byla výzvou pro všechny studenty i jejich učitele, a nejen pro ně. Distanční vzdělávání, které bylo jedním z opatření v omezení šíření onemocnění covid-19 zcela změnilo zaběhlý řád v přípravě i samotném konání závěrečných zkoušek. Učitelé a 37 maturantů na gymnáziu Open Gate úspěšně zvládli české maturity i mezinárodní International Baccalaureate (IB). I v tomto roce se jeden z maturantů, Matěj Rendla, může pochlubit plným počtem 45 bodů z IB. Třicet tři oktavánů a oktavánek skládalo českou maturitu v kombinaci s kompletním programem IB nebo certifikáty IB z některých předmětů, jedna studentka zakončila ročník mezinárodní IB a tři studentky zvolily pouze českou maturitu.

České maturity ve školním roce 2019/20 – jedničky z angličtiny a 27 vyznamenání
Pro státní část maturity zvolili všichni maturanti shodně český a anglický jazyk. A jak je už na Open Gate tradicí, anglickou část zvládli všichni na jedničku. Známky z českého jazyka byly rozmanitější, studenti zde dosáhli celkového průměru 1,6. 

V profilové části maturovala většina studentů ze tří předmětů, jedna studentka přidala ještě i čtvrtý. Pro složení zkoušky maturanti volili často přírodovědné obory, jako jsou biologie, chemie, fyzika, matematika nebo environmentální výchova. Vysoké procento studentů absolvovalo také z ekonomie a globální politiky, mezi oblíbené patřila i španělština. V jednotlivých případech se maturovalo i z němčiny, psychologie a estetické výchovy.

Fakt, že se gymnaziáni z Open Gate na zkoušky dospělosti připravili dobře bez ohledu na to, zda do školy chodili či byli s učiteli pouze v online kontaktu, potvrzují dosažené výsledky: čtrnáct chlapců a dívek dosáhlo průměru 1,0. Dvacet sedm jich odmaturovalo s vyznamenáním.

Mezinárodní maturita IB – i letos máme absolventa s plným počtem 45 bodů
O něco složitější situace nastala v případě mezinárodní maturity IB. Zkoušku, jejíž výsledky jsou uznávány většinou zahraničních univerzit a která na některých vysokých školách též nahrazuje přijímací řízení, skládají studenti po celém světě. A to letos, vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru a přísným omezením v některých zemích, nebylo možné. Konečný verdikt organizace zaštiťující IB zněl již v dubnu 2020: závěrečné zkoušky se nebudou konat, maturanti budou hodnoceni dle jejich dosavadní práce.

Může se to zdát jako příliš razantní rozhodnutí. V případě IB ale finální zkoušce předcházejí dva roky důkladných příprav, a tak měla IB organizace dostatek podkladů pro hodnocení.

Celý program IB na gymnáziu Open Gate absolvovalo v tomto školním roce 24 studentů, a i letos můžeme říct, že s nadprůměrnými výsledky. Na 40 a více bodů z celkových 45 dosáhlo dvanáct maturantů a jejich celkový průměr byl téměř 39 bodů, přesně 38,6. I v tomto roce se jeden z maturantů, Matěj Rendla, může pochlubit plným počtem 45 bodů. 
Dalších deset absolventů gymnázia si vybralo jeden až tři předměty, ze kterých složili IB certifikáty jako doplněk k české maturitě.

Další studium
Více jak polovina absolventů se rozhodla pokračovat ve studiu na univerzitách v zahraničí. Nejčastěji si zvolili britské univerzity, pak také v Nizozemsku, Francii nebo Singapuru. V České republice si naše absolventy vybraly například lékařské a právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Ať už kroky našich absolventů vedou na české vysoké školy nebo zahraniční univerzity, nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů a radosti na nové alma mater!