Kroužky ZŠ

Zápisy kroužků pro ZŠ pro II. pololetí školního roku 2019/2020

Nabízíme přes třicet nejrůznějších kroužků - naleznete mezi nimi aktivity sportovní, kulturní, jazykové i manuální. Pro každého něco. 

Od letošního roku zavádíme nový systém přihlašování na kroužky

V případě nutnosti si škola vyhrazuje právo na změny v mimoškolních aktivitách bez udání důvodu.