Profil studenta

Chceme, aby ze sebe naši studenti na škole dostali to nejlepší, aby rozvinuli svůj talent a inspirovali okolí. Víme, že každý bude vynikat v něčem jiném. Důležitá je cesta, kterou se k cíli vydají. Proto se v nich snažíme podporovat následující hodnoty.

Knowledgeable - Všestranně vzdělaný

Stavíme naše studenty před náročné akademické výzvy, abychom je připravili na ty nejlepší školy a do dalšího života. Podporujeme je v účasti na soutěžích, vědeckých olympiádách a v debatách. Nebudeme vás nudit výčtem mezinárodních titulů, které za ta léta přivezli domů. Hlavní je, že si díky téhle motivaci rozšiřují obzory a prohlubují vědomosti, odmaturují s výbornými výsledky a pokračují v dalším vzdělávání. Ať už na vysněné univerzitě jako Yale, Oxford či Cambridge nebo někde jinde a jinak. Podle toho, co si vyberou.

Innovating - Inovující

Naši studenti přistupují k řešení problémů kreativně.  Ve všech předmětech rozvíjíme jejich schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu a motivujeme je, aby přicházeli s novými nápady. Protože mechanicky opakovat nabiflovaná fakta pomůže jenom v televizních soutěžích. V životě ne.

Caring - Pečující

Společenská odpovědnost patří k naší škole od jejího založení. Díky dobrovolnickým aktivitám a pomoci ostatním si studenti každý den připomínají, že jsme zodpovědní nejen sami za sebe, ale i za svět kolem nás. Jedním z příkladů je třeba iniciativa našich studentů za navržení sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru nebo třeba pravidelná pomoc seniorům ve vedlejší obci.

Responsible - Zodpovědný

Studenti si u nás vybírají, jak dosáhnou svých cílů. Přebírají tak hned od začátku část odpovědnosti za vlastní vzdělání. Od nás k tomu získají plnou podporu. Říkáme tomu Student Organized Learning (SOL). Tím jim dáváme zažít, že všechna rozhodnutí mají své následky. Jak je zodpovědnost důležitá si pak v různých podobách připomínají celou dobu studia.

Honest - Čestný

K čestnému a přímému chování vedeme studenty ve škole i v běžném životě. Jsou to spojené nádoby, které nikdy nemůžou být samy o sobě.

Courteous and Cultured - Zdvořilý a kultivovaný

Běžnou lidskou slušnost a zdvořilost považujeme za základ vzájemného porozumění. Kultivovaný projev a zdvořilé chování jsou u našich studentů samozřejmostí. Otevírají jim dveře nejen do prestižních institucí, ale především do lidských srdcí.

Resilient - Houževnatý a odolný

Open Gate je pro studenty bezpečné prostředí, ve kterém mají právo udělat chybu, protože chybami se každý učí nejvíc. Ale na to, aby se člověk dokázal vlastním chybám postavit, potřebuje právě houževnatost. Díky ní se dokáže vyrovnat s neúspěchem a naučí se přetavit negativní emoce v poučnou zkušenost. Houževnatost a odolnost posilujeme v běžné výuce, při aktivitách pod širým nebem i zapojením  do světově uznávaného programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Organized - Organizovaný

Studium na Open Gate není jen klasická škola od osmi do tří. Studenti si hodně řídí svůj čas sami. Není to jednoduché plánování. O to cennější z toho děláme životní lekci. Protože umět si rozvrhnout čas a práci se našim studentům bude hodit. Ať z nich nakonec budou lékaři, vrcholoví manažeři, politici, food bloggeři nebo třeba zodpovědní rodiče.

Independent - Samostatný

To důležité, co pro studenty můžeme udělat, je pomoct jim naučit se učit. Připravujeme je pro budoucnost, o které sami přesně nevíme, jak bude vypadat. Klasické znalosti a dovednosti někdy zastarávají rychleji, než je žáci ovládnou. Ale v každé době se jim bude hodit samostatnost. Schopnost poznat, jestli se učí efektivně, a co právě u nich funguje a co ne. Samostatnost studentů rozvíjíme také při pobytech v přírodě. Protože i vysokoškolák občas potřebuje rozdělat oheň.