Profil studenta

Každý rodič chce to nejlepší pro své děti. My se v Open Gate snažíme být tou nejlepší volbou, když přijde na vzdělávání. Vnímáme totiž každé dítě jako celek. Jako komplexní osobnost s touhami a sny, silnými i slabými stránkami, které pomáháme spojit s jejich nadáním a využít tak potenciál, se kterým přicházejí. Profil studenta vám odhalí, jaké hodnoty škola zastává. 

Inspirací pro tento přehled byl profil studenta IB (International Baccalaureate – mezinárodní maturita) – “Life-long learner” (celoživotní vzdělávání). S popsanými vlastnostmi ale noví studenti přicházet nemusejí. Open Gate je doslova otevřenou příležitostí, kde se hodnoty snažíme ve studentech teprve objevovat a nadále podporovat. Od žádného studenta ani nepožadujeme, aby kombinoval všechny vlastnosti. “Life-long learner” se vzdělává a zlepšuje po celý život, proto víme, že našim studentům se na Open Gate teprve otevírá brána do budoucnosti

Přejeme si v nich proto vzbuzovat touhu růst i za branami školy, aby si i nadále přáli dělat svět lepším místem a přinášeli pozitivní změny do společnosti. Níže vám nabízíme vhled do hodnot, se kterými se ztotožňujeme.
 

Zvídavý 

Zvídavost je naším pohonem, díky kterému rozvíjíme své dovednosti v prozkoumávání a bádání. Víme, jak se učit samostatně, ale také s ostatními. Učíme se s nadšením a naši lásku k poznávání si uchováváme po celý život.

Všestranně vzdělaný a informovaný

Věci kolem nás vnímáme v kontextu. Jako celek. Znalosti si rozšiřujeme napříč všemožnými obory, abychom se mimo jiné vyvarovali povrchnosti. Přicházíme s nápady a řešením k problémům, které trápí nás, ale také celý svět.

Hloubavý

Kritické a kreativní myšlení využíváme k analyzování zodpovědného řešení spletitých problémů. Snažíme se, aby naše rozhodnutí byla vždy rozumná a etická a morální.

Zdokonalující své rétorické dovednosti

Dokážeme utvořit srozumitelnou myšlenku a následně ji sebevědomě a kreativně vyjádřit, s ohledem na publikum. Pracujeme jak na verbální a neverbální komunikaci, tak na psaném projevu.

Férový a odpovědný

Jednáme poctivě a čestně, se silným důrazem na férovost a spravedlnost, a hlavně s respektem a úctou k právům ostatních. Chápeme, že s našimi právy je provázaná také odpovědnost. Za své činy a jejich důsledky ji přebíráme.

Nepředpojatý, otevřený k okolí, zvykům a úhlu pohledu ostatních

Uvědomujeme si, jak moc záleží na úhlu pohledu. Proto myslíme kriticky. Životy ostatních vnímáme otevřenýma očima a nesoudíme je dle vlastních hodnot a zvyků. Bráníme se stereotypům a předsudkům a snažíme se být nepředpojatí. Umíme naslouchat ostatním a obohacujeme se navzájem. Chápeme, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých.

 Pečující

Projevujeme empatii, soucit a úctu. Rádi pomáháme ostatním a jednáme tak, abychom pozitivně ovlivnili životy druhých a svět kolem nás. Umíme být starostliví a láskyplní jak k okolí, tak sami k sobě.

Odvážný a houževnatý

S nejistotou, jakožto běžnou součástí života, se učíme žít v rovnováze. Nejistota totiž představuje riziko, které může být v určité míře skvělým prostředkem pro překonání sebe sama, vystoupení z komfortní zóny a zvýšení osobních limitů. Snažíme se ale riziko kalkulovat, abychom poznali, kdy je risk zbytečně vysoký. Řešení problémů se nezalekneme a v jejich zdolání jsme vytrvalí a houževnatí. Pracujeme nezavisle i kooperativně. Přicházíme tak s novými nápady a strategiemi. Nebojíme se požádat o pomoc, ale za svá rozhodnutí odpovídáme.

Vyrovnaný

Vidíme provázanost mezi námi a okolním světem. Proto se změnami začínáme u sebe a učíme se, že teprve když bude vše v pořádku u nás, můžeme pozitivně ovlivnit okolí. Chápeme, že k vnitřní harmonii a celkové spokojenosti je důležité vyvážit různé stránky našeho života: intelektuální, fyzické i emocionální

Schopný sebereflexe

Víme, že i negativní zkušenosti vedou k pochopení, učení a pozitivnímu růstu. Proto se za chyby nekáráme. Díky sebepoznání objevujeme své schopnosti a můžeme tak posouvat naše hranice dál. Sebereflexe nám umožňuje nadále rozvíjet naše dovednosti i nápady. Přináší nám totiž pohled na to, kdo jsme a kdo bychom mohli být.