Akademické kluby

Akademické kluby sdružují studenty, kteří vědí, čemu se chtějí po škole věnovat a rozhodli se nečekat až na univerzitu. Chtějí to prozkoumat do hloubky už teď.

Proto chodí na stáže, pořádají semináře s odborníky z praxe, organizují přednášky na specializovaná témata. Dozvědí se tak věci, pro které běžně ve středoškolských osnovách není místo.

Akademické kluby na jiných českých školách moc nenajdete. My jsme na ty naše obzvlášť hrdí. Hlavně proto, že je spoluvedou sami studenti, jsou úplně dobrovolné, a je o ně velký zájem.

Akademické kluby:

  • Senior Robotics
  • Junior Robotics
  • Creative writing
  • Informatics
  • Model United Nations
  • OG Latin Club
  • OG Journalism Club
  • OG Debate club
  • Akademický klub literatury, divadla a filmu