Akademické kluby

Akademické kluby sdružují studenty, kteří vědí, čemu se chtějí po škole věnovat a rozhodli se nečekat až na univerzitu. Chtějí to prozkoumat do hloubky už teď.

Proto chodí na stáže, pořádají semináře s odborníky z praxe, organizují přednášky na specializovaná témata. Dozvědí se tak věci, pro které běžně ve středoškolských osnovách není místo.

Akademické kluby na jiných českých školách moc nenajdete. My jsme na ty naše obzvlášť hrdí. Hlavně proto, že je spoluvedou sami studenti, jsou úplně dobrovolné, a je o ně velký zájem.

Seznam akademických klubů gymnázia Open Gate ve školním roce 2022/2023:

 • Akademický klub 3D tisku
 • Akademický klub junior robotics
 • Akademický klub senior robotics
 • Akademický klub informatiky
 • Akademický klub UN model
 • Akademický klub Latiny
 • Akademický klub matematiky
 • Akademický klub přírodních věd
 • Akademický klub finanční gramotnosti
 • Debatní akademický klub
 • Akademic club of dance
 • Akademic club of theatre performance
 • Academic club of journalism