Akademické kluby

Akademické kluby sdružují studenty, kteří vědí, čemu se chtějí po škole věnovat a rozhodli se nečekat až na univerzitu. Jsou určeny pro studenty, kteří chtějí prozkoumávat více a do hloubky už teď.

Proto chodí na stáže, pořádají semináře s odborníky z praxe, organizují přednášky na specializovaná témata. Dozvědí se tak věci, pro které běžně ve středoškolských osnovách není místo.

Akademické kluby na jiných českých školách moc nenajdete. My jsme na ty naše obzvlášť hrdí. Hlavně proto, že je spoluvedou sami studenti, jsou úplně dobrovolné, a je o ně velký zájem.

Seznam akademických klubů gymnázia Open Gate
ve školním roce 2023/2024

 • Akademický klub 3D tisku
 • Akademický klub Junior Robotics
 • Akademický klub Senior Robotics
 • Akademický klub GameDev
 • Akademický klub informatiky
 • Akademický klub Latiny
 • Akademický klub matematiky
 • Akademický klubpřírodních věd
 • Akademický klub finanční gramotnosti
 • Akademický klub debatování
 • Akademický klub psychologie
 • Akademický klub žurnalistiky