Akademické kluby

Akademické kluby sdružují studenty, kteří vědí, čemu se chtějí po škole věnovat a rozhodli se nečekat až na univerzitu. Chtějí to prozkoumat do hloubky už teď.

Proto chodí na stáže, pořádají semináře s odborníky z praxe, organizují přednášky na specializovaná témata. Dozvědí se tak věci, pro které běžně ve středoškolských osnovách není místo.

Akademické kluby na jiných českých školách moc nenajdete. My jsme na ty naše obzvlášť hrdí. Hlavně proto, že je vedou sami studenti, jsou úplně dobrovolné, a je o ně velký zájem.

Prvním akademickým klubem byl OG Medical Society, kde jsou společně hlavně budoucí lékaři. Dalším klubem je OG Business and Entrepreneurship Society, kde se studenti seznamují se světem podnikání a investování.

Akademické kluby:

 • Contemporary Literature
 • Creative writing
 • Internet of Things and Electronics
 • Junior Robotics
 • OG Business and Enterpreneurship Society
 • OG Humanities
 • OG Journalism Club
 • OG Latin Club
 • OG Medical Society
 • OG Talks AC
 • Senior Robotics
 • OG Roots and Shoots