Školné | základní škola

Open Gate je soukromá škola, bez školného se tedy neobejdeme. 

Ve školním roce 2023/2024 činí roční školné na základní škole 195 000 korun.

Kromě běžné výuky školné zahrnuje:

  • jednodenní akce v rámci výuky včetně dopravy a vstupného,
  • učební texty a další výukové materiály dostupné ve školní knihovně,
  • konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem.

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách. Za první pololetí k 15. 7. nadcházejícího školního roku a za druhé pololetí k 15. 12. probíhajícího školního roku.

Open Gate nabízí stipendium pro žáky 5. třídy ZŠ Open Gate, kteří úspěšně vykonali přijímací řízení na naše osmileté gymnázium a mají zájem nastoupit v následujícím školním roce do primy na gymnáziu Open Gate. 

Více na ZDE.