Školné

Open Gate je soukromá škola, bez školného se tedy neobejdeme. Díky Nadaci The Kellner Family Foundation ale můžeme nabízet sociální a akademická stipendia  studentům našeho osmiletého gymnázia. Od založení gymnázia v roce 2005 jich získalo sociální stipendium už 329.

Ve školním roce 2019/2020 bude roční školné pro žáky prvních tříd a nově přestupující činit 195 000 korun.

Kromě běžné výuky školné zahrnuje:

  • jednodenní akce v rámci výuky včetně dopravy a vstupného,
  • učební texty a další výukové materiály dostupné ve školní knihovně,
  • konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem.

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách. Za první pololetí k 15. 7. nadcházejícího školního roku a za druhé pololetí k 15. 12. probíhajícího školního roku.