Poradenské služby

Poradenské služby ve škole jsou v různých podobách poskytovány již od samotného založení Open Gate.
Řídíme se platnou českou legislativou. 

Víme, že být rodič je ta nejtěžší práce na světě. Naše ŠPP je tu od toho, aby vám pomohlo se vším,
co se týká školy.
Jsme připraveni pomoci studentům a jejich zákonným zástupcům zvládat nároky na studium na naší škole, zvládání zátěže a případného stresu. Od počátku existence školy je důležitou součástí poradenství v souvislosti s volbou další studijního či profesního směřování, ale i poradenství při řešení jakýchkoliv osobních, vztahových nebo rodinných obtíží.

U žáka prvního stupně základní školy si všímejte například toho, jestli na přelomu 2. a 3. třídy uspokojivě čte a rozumí textu, zda v psaném textu má pravopisné chyby i přesto, že pravidla dobře zná, nebo jestli má potíže se soustředěním.

Na gymnáziu třeba student primy, který má pocit, že ve třídě tak úplně nezapadl. Maturant, který přemýšlí, na jaké univerzitě pokračovat. Nebo rodič, který si není jistý, jestli jeho dítě zvládá studijní plán. Ať vás trápí cokoliv kolem studia nebo života na Open Gate, vždycky se můžete s důvěrou obrátit na naše pedagogy. Nebo si rovnou dohodněte schůzku ve Školním poradenském pracovišti nebo naší Pedagogicko-psychologické poradně. Rádi vám pomůžeme.

Kariérové poradenství


Řešíme i otázky, které se týkají dalšího studia a budoucí kariéry našich studentů. Máme přehled o nabídce vysokých škol v Česku i ve světě. Pomůžeme s přihláškami a eseji nebo materiály pro nadace, které podporují studenty na vysokých školách. Zajistíme potřebné testování na zahraniční univerzity. Poradíme, jak nejlépe využít takzvaný Gap Year, rok volna před nástupem na vysokou školu. Rádi s vámi probereme i to, co byste mohli dělat, až dostudujete. Pro načerpání inspirace připravujeme setkání s absolventy Open Gate a reprezentanty univerzit z celého světa.

Služby Školního poradenského pracoviště Open Gate

 • konzultační a poradenské služby žákům základní školy a gymnázia, jejich zákonným zástupcům, učitelům, vychovatelům a ostatním zaměstnancům školy;

 • péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami;

 • péče o žáky talentované a nadané

 • efektivní předcházení školní neúspěšnosti;

 • řešení případných studijních nebo výchovných problémů;

 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);

 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí, s odlišným mateřským jazykem a s odlišnými životními podmínkami;

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;

 • prevence rizikových forem chování;

 • pomoc při řešení mimořádných situací;

 • metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy;

 • sociální poradenství;

 • kariérové poradenství;

 • vztahové a osobnostní poradenství;

 • psychologická a terapeutická podpora.

Tým ŠPP a ŠPZ (PPP)

Juchová Monika

Juchová Monika
vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně a speciální pedagožka pro gymnázium, logopedka pro gymnázium a ZŠ, metodik prevence pro ZŠ

juchova@opengate.cz
Celý profil
Andrés Eva

Andrés Eva
Terapeutka

andres@opengate.cz
Celý profil
Bílková Petra

Bílková Petra
psycholožka pro ZŠ, gymnázium a Pedagogicko-psychologickou poradnu

bilkova@opengate.cz
Celý profil
Červený Stanislav

Červený Stanislav
učitel a výchovný poradce pro ZŠ

cerveny@opengate.cz
Celý profil
Hampejsová Jiřina

Hampejsová Jiřina
učitelka českého jazyka pro studenty s OMJ, asistentka pedagoga – Learning support centre, metodička prevence pro gymnázium a Pedagogicko-psychologickou poradnu

hampejsova@opengate.cz
Celý profil
Hemer Lucie

Hemer Lucie
speciální pedagožka pro Pedagogicko-psychologickou poradnu

hemer@opengate.cz
Celý profil
Henslová Irena

Henslová Irena
asistenka pedagoga pro gymnázium, vedoucí knihovny

henslova@opengate.cz
Celý profil
Keharová Hana

Keharová Hana
asistentka pedagoga pro gymnázium

keharova@opengate.cz
Celý profil
Lees Jenny

Lees Jenny
kariérní a vysokoškolský poradce

lees@opengate.cz
Celý profil
Matoušková Tereza

Matoušková Tereza
Koordinátor vzdělávacích projektů

matouskova@opengate.cz
Celý profil
Priknerová Petra

Priknerová Petra
speciální pedagožka pro ZŠ

priknerova@opengate.cz
Celý profil
Procházková Kristýna

Procházková Kristýna
koordinátorka Community Service, koordinátorka CAS a EE, kariérní poradce

prochazkova@opengate.cz
Celý profil
Vítková Pavla

Vítková Pavla
učitelka češtiny a koordinátorka sítě na podporu talentu a nadání

vitkova@opengate.cz
Celý profil