Juchová Monika

vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně a speciální pedagožka pro gymnázium, logopedka pro gymnázium a ZŠ, metodik prevence pro ZŠ

E-mail: juchova@opengate.cz
Telefon: +420 725 515 526

V Open Gate Monika pomáhá studentům s nápravami specifických poruch učení a vad řeči. Jako výchovná poradkyně pomáhá studentům předcházet školnímu neúspěchu, případně jej řešit. Dlouhá léta ji baví biblioterapie a s ní spojená problematika čtenářství a jeho rozvoje u mladých lidí se specifickými vzdělávacími potřebami. Zajímá se také o vzdělávání levorukých dětí. Jako logopedka ráda objevuje nové cesty a baví ji dělat logopedii „jinak“.

Vzdělání

2014-2017 | Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra Psychologie, obor Speciální pedagogika a logopedie

2010-2012 | Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra Psychologie, specializační studium školní poradenství, zaměření na výchovné poradenství

2001-2003 | Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav pedagogických věd, doplňující pedagogické studium

1998-2003 | Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Informační věda

Praxe

Při studijních pobytech na University of Illinois a University of Michigan (USA) se Monika věnovala zejména studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Je certifikovanou lektorkou programů Maxík, KUPOZ a Percepční oslabení ve školní praxi. Na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole informačních a knihovnických služeb v Brně vyučovala odborné předměty a byla též třídní učitelkou, na což s láskou vzpomíná.

Do Open Gate nastoupila v roce 2010 jako vychovatelka, posléze také jako učitelka předmětu Studijní dovednosti a výchovná poradkyně školy. Později začala pracovat rovněž jako speciální pedagožka.

Koníčky

Ve volném čase ráda cestuje, čte, chodí do divadla a poznává nové lidi. Zajímá se o architekturu a design a je vášnivou obdivovatelkou bruselského stylu.