Školné | Gymnázium

Open Gate je soukromá škola, bez školného se tedy neobejdeme.

Díky Nadaci The Kellner Family Foundation ale můžeme studentům gymnázia nabízet sociální a akademická stipendia. Od založení školy v roce 2005 získalo sociální stipendium už 384 studentů.

Ve školním roce 2023/2024 činí roční školné pro studenty, kteří dojíždějí do školy každý den, tzv. „denní studenty“, 256 000 Kč. Od školního roku 2024/2025 bude roční školné činit 282 000 Kč.

Vedle běžné výuky školné pro „denní studenty“ zahrnuje:

 • učebnice, učební a výukové materiály dostupné ve školní knihovně,
 • slavnostní školní uniformu,
 • konzultace se školním psychologem a dalšími odborníky školního poradenského pracoviště,
 • ošetření osobou se středním zdravotnickým vzděláním přítomnou v areálu školy.

Ve školním roce 2023/2024 činí roční školné pro studenty, kteří bydlí na studentských kolejích v areálu školy, tzv. „boarding“, 564 000 Kč. Od školního roku 2024/2025 bude roční školné činit 620 000 Kč.

Vedle běžné výuky školné pro „boarding“ studenty zahrnuje:

 • ubytování ve studentských kolejích a celodenní výchovu,
 • celodenní stravování ve školní jídelně (pět jídel denně),
 • učebnice, učební a výukové materiály dostupné ve školní knihovně,
 • účast v mimoškolních aktivitách (kroužky a akademické kluby) a většinu akcí pořádaných školou,
 • slavnostní školní uniformu a některé volitelné prvky běžné uniformy,
 • konzultace se školním psychologem a dalšími odborníky školního poradenského pracoviště,
 • ošetření školním lékařem a osobou se středním zdravotnickým vzděláním přítomnou v areálu školy.

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách. Za první pololetí k 15. červenci před začátkem školního roku a za druhé pololetí k 15. prosinci probíhajícího školního roku.