Školné | gymnázium

Open Gate je soukromá škola, bez školného se tedy neobejdeme. Díky Nadaci The Kellner Family Foundation ale můžeme nabízet sociální a akademická stipendia studentům gymnázia. Od založení gymnázia v roce 2005 jich získalo sociální stipendium už 357.

Pro školní rok 2021/2022 je roční školné pro osmileté gymnázium stanoveno takto:

Školné pro studenty, kteří dojíždějí do školy každý den, tzv. „denní studenty", je 256 000 Kč ročně.

Kromě běžné výuky školné pro „denní“ studenty zahrnuje:

 • učebnice, učební a výukové materiály dostupné ve školní knihovně,
 • slavnostní školní uniformu,
 • konzultace se školním psychologem a dalšími odborníky Poradenského centra,
 • ošetření osobou se středním zdravotnickým vzděláním přítomnou v areálu školy.

Školné pro studenty, kteří bydlí na studentských kolejích v areálu školy, tzv. „boarding“, je 470 000 Kč ročně.

Kromě běžné výuky školné pro „boarding“ studenty zahrnuje:

 • ubytování ve studentských kolejích a celodenní výchovu,
 • celodenní stravování ve školní jídelně,
 • učebnice, učební a výukové materiály dostupné ve školní knihovně,
 • účast v mimoškolních aktivitách (kroužky a akademické kluby) pořádaných školou,
 • ošetření školním lékařem a osobou se středním zdravotnickým vzděláním přítomnou v areálu školy,
 • konzultace se školním psychologem a dalšími odborníky Poradenského centra,
 • slavnostní školní uniformu a některé volitelné prvky běžné uniformy.

Školné se obvykle platí ve dvou splátkách. Za první pololetí k 15. 7. před začátkem školního roku a za druhé pololetí k 15. 12. probíhajícího školního roku.