Školní družina

Děti rozvíjíme skutečně všestranně a náš kampus jsme navrhovali podle toho. Najdete tu školní knihovnusportovní halu, venkovní hřiště, krytý bazén, školní divadlo, hospodářství s koňmi a dalšími zvířaty, nahrávací studio, keramickou a textilní dílnu, truhlárnu, výtvarný ateliér nebo kuchyňku. VE družině využíváme náš areál v celé jeho pestrosti, kterou nabízí.

Školní družina

Školní družina je tu pro děti každý školní den od 7:30 do 8:10 hodin ráno a po vyučování od 15:15 do 17:30 hodin.
V pátek děti odjíždějí dříve, a to do 15:00 hodin.

Školní knihovna

Školní knihovna nabízí vedle knížek i muziku, filmy nebo komiksy. Pokrývá všechny žánry a každý si v ní najde to své. Žáci knihy často používají při vyučování, ale půjčují si je samozřejmě i domů.