The Duke of Edinburgh’s Award

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je dobrovolný program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji, získávání dovedností pro budoucí život a práci i v sociálním cítění. Je hodnocen jako zdaleka nejrozšířenější program v oblasti neformálního vzdělávání.

Krokodýlí šplouch

Dne 4. září vyrazila naše expediční skupina s názvem Krokodýlí šplouch do Adršpašsko-teplických skal na dvoudenní bronzovou expedici.

Příběh bronzové expedice aneb Nechoďte do zákazu vstupu

Malé ohlédnutí za výpravou skupiny šesti neohrožených studentů vstříc Adršpašsko-teplickým skalám, které lákají turisty z Čech i ze zahraničí.

Sněhurky a Trpaslík se s krosnami na zádech potulovali po Křivoklátsku

Přesně před měsícem se náš tým s názvem Trpaslík a sedm Sněhurek přidal k mladým odvážlivcům z celého světa. Vyrazili jsme totiž na stříbrnou expedici v rámci programu Duke of Edinburgh's Award (DofE). Rozhodli jsme se naše druhé dobrodružství zrealizovat na Křivoklátsku.

Filozofie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu přirozeně souzní s Open Gate. Je založena na zážitkové pedagogice, rozvíjení aktivity samotných studentů, jejich spolupráci, vzájemném pochopení a toleranci. Klíčová je rovněž schopnost sebereflexe a sebehodnocení.

Mladí lidé si stanovují individuální cíle a výzvy ve čtyřech oblastech:

  • sport,
  • rozvoj dovedností,
  • pomoc ostatním/dobrovolnictví,
  • expedice.

Posilují svoji odpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti. DofE nabízí tři úrovně obtížnosti – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Zapojením do programu se studenti stávají součástí mezinárodní komunity a někteří z nich i po dosažení zlaté úrovně dále pokračují v aktivitách propagujících program na ostatních školách.

Naši studenti plní všechny tři úrovně této ceny. Dosažení bronzové úrovně trvá obvykle tři měsíce a studenti mají šanci přihlásit se na tuto cenu vždy v průběhu února, studují-li v kvintě, sextě nebo septimě. Splnění stříbrné úrovně trvá šest měsíců a přihlásit se na ni mohou studenti, kteří dříve dokončili úroveň bronzovou. Hlásit se na ni tedy mohou studenti sexty či septimy, a to v prosinci. Na zlatou úroveň se mohou přihlásit pouze držitelé ceny stříbrné, v září na začátku septimy. Splnění všech kritérií zlaté úrovně je nejnáročnější a trvá minimálně jeden rok.

Naše škola se do programu přihlásila krátce po svém vzniku a od roku 2005 do roku 2018 si naši studenti převzali už 281 certifikátů za splnění některé z úrovní.
 

Všechny tyto aktivity by pochopitelně nebylo možné realizovat bez výrazného zapojení zaměstnanců školy. V Open Gate máme 11 akreditovaných vedoucích programu DofE.