The Duke of Edinburgh’s Award

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je dobrovolný program pro mladé lidi, který je podporuje v osobním rozvoji, získávání dovedností pro budoucí život a práci i v sociálním cítění. Je hodnocen jako zdaleka nejrozšířenější program v oblasti neformálního vzdělávání.

Filozofie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu přirozeně souzní s Open Gate. Je založena na zážitkové pedagogice, rozvíjení aktivity samotných studentů, jejich spolupráci, vzájemném pochopení a toleranci. Klíčová je rovněž schopnost sebereflexe a sebehodnocení.

Mladí lidé si stanovují individuální cíle a výzvy ve čtyřech oblastech:

  • sport
  • rozvoj dovedností
  • pomoc ostatním/dobrovolnictví
  • expedice

Posilují svoji odpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti. DofE nabízí tři úrovně obtížnosti – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Zapojením do programu se studenti stávají součástí mezinárodní komunity a někteří z nich i po dosažení zlaté úrovně dále pokračují v aktivitách propagujících program na ostatních školách.

Naši studenti plní všechny tři úrovně této ceny. Dosažení bronzové úrovně trvá obvykle tři měsíce a studenti mají šanci přihlásit se na tuto cenu vždy v průběhu února, studují-li v kvintě, sextě nebo septimě. Splnění stříbrné úrovně trvá šest měsíců a přihlásit se na ni mohou studenti, kteří dříve dokončili úroveň bronzovou. Hlásit se na ni tedy mohou studenti sexty či septimy, a to v prosinci. Na zlatou úroveň se mohou přihlásit pouze držitelé ceny stříbrné, v září na začátku septimy. Splnění všech kritérií zlaté úrovně je nejnáročnější a trvá minimálně jeden rok.

Naše škola se do programu přihlásila krátce po svém vzniku a od roku 2005 do letošního školního roku si naši studenti převzali už 335  certifikátů za splnění některé z úrovní.

Všechny tyto aktivity by pochopitelně nebylo možné realizovat bez výrazného zapojení zaměstnanců školy. 
V Open Gate máme v současné době tým 11 akreditovaných vedoucích programu DofE.

Novinky

Cena za neformální vzdělávání pro Luďka Michalika

Cena za neformální vzdělávání pro Luďka Michalika

Jablko poznání v kategorii Osobnost neformálního vzdělávání převzal Luděk Michalik, zástupce ředitele pro gymnázium.

Jak jsme přešli Krkonoše

Jak jsme přešli Krkonoše

Šestice septimánů po našem nejvyšším pohoří nebloudila. Právě naopak, 67kilometrovou trasu si studenti pečlivě naplánovali. Na stříbrné DofE expedici hodnotili krkonošské útulny.

Krokodýlí šplouch

Krokodýlí šplouch

Dne 4. září vyrazila naše expediční skupina s názvem Krokodýlí šplouch do Adršpašsko-teplických skal na dvoudenní bronzovou expedici.

Příběh bronzové expedice aneb Nechoďte do zákazu vstupu

Příběh bronzové expedice aneb Nechoďte do zákazu vstupu

Malé ohlédnutí za výpravou skupiny šesti neohrožených studentů vstříc Adršpašsko-teplickým skalám, které lákají turisty z Čech i ze zahraničí.